AroCell presenterar resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210™ ELISA jämförs med andra metoderI samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, presenterar idag AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien. De preliminära resultaten visar att TK 210 ELISA har potential att användas för att förutsäga behandlingseffekt hos DLBCL patienter som genomgår retuximab + CHOP behandling, samt för prognostisering av överlevnad.

I studien har TK 210 ELISA använts för att monitorera effekten av läkemedelsbehandling (retuximab + CHOP) hos patienter som lider av DLBCL (Diffuse Large B-Cell Lymphoma), en aggressiv form non-Hodgkins lymfom som cirka 7 av 100 000 människor råkar ut för varje år (United States National Cancer Institute’s SEER Database).

Vid samma kongress presenterar AroCell resultat från ytterligare en studie, som jämför funktionell prestanda för TK 210 ELISA och andra metoder som är baserade på enzymaktivitet, såsom LIAISON® Thymidine Kinase och 3H-dThd-fosforylering. Studien är baserad på mätning av TK1 koncentration i serumprover från friska bloddonatorer och patienter med hematologiska maligniteter såsom lymfom, leukemi och myelom.

Resultaten visar att TK 210 ELISA har likvärdig funktionell prestanda som LIAISON Thymidine Kinase och 3H-dThd-fosforylering. Studien visar också att AroCells unika provberedningssteg bidrar till att förbättra den diagnostiska prestandan.

”Resultaten från dessa studier indikerar att TK 210 ELISA ger värdefull information som kan bidra till att förbättra behandlingen av hematologiska maligniteter så som DLBCL, men även bröstcancer som tidigare har beskrivits i Tumor Biology, 2016. TK 210 ELISA korrelerar inte bara med andra välkända aktivitetsbaserade metoder för mätning av cellprolifiering och celldisruption, utan är också lätt att använda, ger reproducerbara resultat, är robust och kan anpassas till automatiserade ELISA-plattformar som är vanligt förekommande i kliniska laboratorier”, säger Professor Staffan Eriksson.

Professor Staffan Erikssons presentation finns att läsa på https://arocell.com/isobm20181127

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 27 november. 2018 kl. 15.00.


Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

Bilaga