Ny vetenskaplig publ
Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar. ...
New scientific publi
New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA, pro PSA and PHI in differentiating prostate cancer from benign urological conditions. ...
AroCell AB (publ) Bo
AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké 2018
February 21, 2019 02:30 ET | AroCell AB
VD-ORD ”2018 har varit ett spännande år för AroCell med flera stora händelser. I april tecknade AroCell ett globalt icke exklusivt licensavtal med F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är...
AroCell AB (publ) Ye
AroCell AB (publ) Year-End Report 2018
February 21, 2019 02:30 ET | AroCell AB
Word from the CEO ”2018 has been an exciting year for AroCell with several major events. In April, AroCell signed a global non-exclusive license agreement with F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche...
AroCell’s VD ger sin
AroCell’s VD ger sin syn på företaget i en videointervju
February 13, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell publicerar idag ett kort videointervju med Michael Brobjer, VD, och hans reflektion på de första månaderna i ledningen. Videon finns tillgänglig via länk nedan, på bolagets hemsida och via...
AroCell's CEO share
AroCell's CEO share his views on the company in a video interview
February 13, 2019 06:00 ET | AroCell AB
Today AroCell publishes a short video interview with Michael Brobjer, CEO, and his reflections on his first months at Arocell. The video is available through the link below, AroCell website, and on...
AroCell presenterar
AroCell presenterar resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210™ ELISA jämförs med andra metoder
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
I samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, presenterar idag AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1...
AroCell presents res
AroCell presents results from the U-CAN TK1 lymphoma study and from a comparison study between TK 210™ ELISA and other assays
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
AroCell’s Chief Scientific Officer, Professor Staffan Eriksson, presents today new preliminary results from the U-CAN TK1 lymphoma study at the International Society of Oncology Biomarkers (ISOBM) in...
Ytterligare ett abst
Ytterligare ett abstract som visar värdet av AroCells provberedningssteg i samband med diagnostik har accepterats av ISOBM inför mötet i Hamburg
October 09, 2018 02:40 ET | AroCell AB
AroCell meddelar idag att ytterligare ett abstract har accepterats av ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) för presentation som poster vid organisationens årliga konferens i...
A second abstract ac
A second abstract accepted at ISOBM in Hamburg demonstrating enhanced diagnostic value when using AroCell’s proprietary sample preparation method
October 09, 2018 02:40 ET | AroCell AB
AroCell AB announces today that a second abstract has been accepted by ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) for poster presentation at the annual meeting in Hamburg, Germany...