Abstract från AroCell accepterad för posterpresentation under AACR 2019


Ett abstract från AroCell har accepterats för posterpresentation på American Association of cancer Research 2019 (AACR 2019) som hålls mellan 29 mars och 3 april i Atlanta, Georgia, USA. Studien jämför AroCell TK210 ELISA med TK-Liaison.

Studien med titeln “The Assay of Thymidine Kinase 1 in Sera from Subjects with Hematological and Solid Tumors with AroCell TK 210 ELISA: Comparison with TK-Liaison Assay and its Clinical Implications” av Jagarlamudi KK m.fl. visar att AroCell TK 210 ELISA har en högre känslighet för TK1 i serum från personer med solida tumörer och en liknande känslighet och specificitet som TK-Liaison analysen för hematologiska maligniteter. Detta tyder på att AroCell TK210 ELISA kan underlätta tillämpningen av TK1 som en biomarkör för solida tumörer. Dessutom, robusthet och enkelhet av att använda en ELISA inte bara övervinner begränsningarna av TK-Liaison analysen, men också vidgar de kliniska tillämpningarna av TK1 i cancerbehandling.

I studien ingick en stor grupp serumprover (N = 273; blodgivare (N = 102), hematologiska tumörer (N = 51), bröstcancer (N = 60) och urologiska tillstånd (N = 60)) som analyserades för TK1-protein av TK 210 ELISA och TK1-aktivitet med TK-Liaison analysen.

Hela abstractet finns tillgänglig på länken nedan.
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/5087

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 28 februari, 2019 kl. 10.30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga