AroCell utökar sitt distributionsnät och tecknar distributionsavtal med Inveniolife

Uppsala, SWEDEN


AroCell AB (publ) meddelar idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Mumbai-baserade företaget Inveniolife Technology Pvt. Ltd för distribution av AroCell TK 210 ™ ELISA i Indien.

AroCells TK 210 ELISA mäter koncentrationen av tymidinkinas 1 (TK 1) i blodprover och ger värdefull information om cellproliferation och störning hos patienter med cancer tumörer. TK 210 ELISA kan också stödja läkare i att optimera behandlingen och uppskatta risken för återfall.

"Vi ser fram emot det nya samarbetet med Inveniolife för distribution och marknadsföring av AroCell TK 210 ELISA i Indien", säger Michael Brobjer, AroCells VD. "Detta stämmer väl överens med vår strategi att nå alla stora marknader med vår produkt genom samarbete med distributörer. Inventiolife är en väletablerad distributör för läkemedelsforskning, pharma och klinisk marknad i Indien och har ett starkt försäljningsteam som täcker akademiska institutioner, CROs och läkemedelsforskningsföretag i hela Indien."

Avtalet stöder AroCells kommersialiseringsstrategi för att göra AroCell TK 210 ELISA tillgänglig och för att underlätta användningen av produkten i klinisk forskning, rutinmässiga kliniska laboratorier samt läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 2 maj, 2019 kl. 08.00.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga