Clean Motion, Fortum och Bzzt presenterar lösning för urban e-Mobilitet

Lerum, SWEDEN


Fordonstillverkaren Clean Motion och energiföretaget Fortum har tillsammans utvecklat en lösning för e-Mobilitet som nu testas i Indien. I Stockholm har samtidigt Bzzt poddtaxi sett till att Clean Motions lättviktsfordon blivit en vanlig syn även i Stockholm. Nu har de tre företagen presenterat ett förslag som har potentialen att förändra urban mobilitet även här. Målet är en klimatsmart lösning som både bidrar till att minska trängseln och erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till det växande transportbehovet för de sista kilometrarna ut till kund.

-Genom att kombinera små lätta fordon som Zbee med ett batteribytessystem så halveras kostnaden för fordonet samtidigt som räckviddsfrågan reduceras till en fråga om antalet batteribytesstationer istället för batteristorlek. Det är en bra affär för både operatörer och miljön, säger Göran Folkesson, vd Clean Motion.

Redan från tidigare har Clean Motions Zbee gjort sig kända för att vara mycket energieffektiva fordon. Det räcker med ett enda12-kilosbatteri för att ge en räckvidd på 25 km. Lösningen med batteribyte bygger på att batterierna manuellt byts med ett enkelt handgrepp. En sådan lösning minskar komplexiteten och därmed kostnaden avsevärt både på fordonssidan som i själva batteristationen. Samtidigt betyder det att bara antalet batteribytesstationer begränsar den faktiska räckvidden.

-Med den här lösningen kommer vi att kunna dubblera den operativa kapaciteten på de fordon vi har då laddtiden minskar från tre, fyra timmar till ett par minuter. Det är alltså mycket attraktivt och vi vill så klart implementera det så fort som det är möjligt, säger Sven Wolf, VD på Bzzt.

De tre bolagen ser nu möjligheter att erbjuda detta som en helhetslösning, både för persontransport och för att möta ett växande transportbehov för de sista kilometrarna ut till kund. Tänkta målgrupper är kan vara både befintliga taxioperatörer och transportföretag. Batteribytessystemet kommer ägas och drivas av Fortum som ser flera fördelar med affärsmodellen 

-På ett fordon som Zbee utgör batteriet halva investeringskostnaden, genom den här lösningen kan operatörerna istället sprida ut den som en driftskostnad i form av en prenumerationstjänst, något minskar trösklarna, säger Catarina Naucler, Forsknings och Utvecklingschef på Fortum i Sverige.

Det finns även andra skäl för Fortum att erbjuda denna lösning då batteribytesstationerna i förlängningen även skulle kunna användas för balanserings- och kapacitetstjänster. Batterier som inte längre fungerar för mobilitet får förlängt liv i energilager i systemet. Fortum är idag också ett av de få bolagen i världen som kan återvinna åttio procent av batterierna, inklusive litium.

Lerum, 2019-05-17

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Sveder
Sales & Marketing, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: christoffer@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

Om Fortum
Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Om Bzzt AB
Vi kör små, smidiga taxipodar som våra kunder beställer med en app. Podarna är jättemycket billigare än vanlig taxi - och helt utsläppsfria. (Vi kör på miljömärkt el och är det enda taxibolaget som får använda Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval). Snabbt, billigt och miljövänligt alltså! En rätt hygglig kombo.
För ytterligare information, spana in: www.bzzt.se

Bilagor

Event, Sven Wolf, Göran Folkesson, Catarina Nauclar 20190515 Zbee Swap 1 Zbee Swap 2 Zbee Cargo 1 Zbee Cargo 2