Priserna på solcells
Priserna på solcells-fordonet EVIG klara
October 12, 2022 08:27 ET | Clean Motion AB
Inför premiärvisningen av bolagets nya fordon EVIG den 20 oktober, som också innebär officiell säljstart har produktpriserna beslutats. Grundpriset blir €10 900 för en Pickup-version av EVIG. Från och...
cleanmotion-logo.png
Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2021
November 11, 2021 12:00 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för perioden januari - september 2021. Bolaget redovisar en försäljning på 1 686 (962) TSEK och ett rörelseresultat på -2 014...
cleanmotion-logo.png
Clean Motion AB:s företrädesemission tecknades till cirka 397 procent
September 20, 2021 09:30 ET | Clean Motion AB
Utfallet i den fullt garanterade nyemission av units om cirka 25,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i Clean Motion AB:s (publ), (”Clean Motion” eller...
Clean Motion AB Delå
Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2020
November 11, 2020 13:30 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 962 (1 736)  TSEK och ett rörelseresultat på -2 966 (-3 878) TSEK....
Zbee Cargo
Clean Motion utvecklar självkörande Zbee
June 04, 2020 05:24 ET | Clean Motion AB
Clean Motion, elfordonsbolaget som bygger ett av världens mest hållbara elfordon Zbee, kommer att utveckla en självkörande variant som är anpassad för leveranser. Utvecklingen kommer att vara en del i...
Clean Motion AB Delå
Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2020
May 15, 2020 13:00 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2020. Bolaget redovisar en försäljning på 484 TSEK (110 TSEK) och ett rörelseresultat på -956 TSEK (-1 935...
Clean Motion Update
Clean Motion Update för Februari finns nu tillgängligt
February 28, 2020 05:43 ET | Clean Motion AB
Clean Motion publicerar sitt nyhetsbrev, Clean Motion Update, för februari månad. Clean Motion Update är en allmän och återkommande uppdatering om bolagets aktiviteter. vilket är en del av bolagets...
Clean Motion Update
Clean Motion Update för januari finns nu tillgängligt
January 30, 2020 01:45 ET | Clean Motion AB
Clean Motion publicerar sitt nyhetsbrev, Clean Motion Update, för januari månad. Clean Motion Update är en allmän och återkommande uppdatering om bolagets aktiviteter. vilket är en del av bolagets...
Clean Motion Update
Clean Motion Update finns nu tillgängligt
December 04, 2019 09:47 ET | Clean Motion AB
Clean Motion publicerar sitt nyhetsbrev, Clean Motion Update, för december månad. Clean Motion Update är en allmän och återkommande uppdatering om bolagets aktiviteter vilket är en del av...
Clean Motion AB Delå
Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2019
November 13, 2019 13:00 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2019. Bolaget redovisar en försäljning på 1 736 (3 566) TSEK och ett rörelseresultat på -3 878 (-5 890)...