Clean Motion utvecklar självkörande Zbee


Clean Motion, elfordonsbolaget som bygger ett av världens mest hållbara elfordon Zbee, kommer att utveckla en självkörande variant som är anpassad för leveranser. Utvecklingen kommer att vara en del i ett projekt delfinansierat av Trafikverket. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbas inom affärsmodeller, leveranseffektivitet och interaktion med omgivningen. Målet är att skapa en bred tillit och acceptans för självkörande fordon i Sverige. Projektet kommer pågå i två år och genomföras tillsammans med; Aptiv, Combitech, Högskolan i Halmstad och RISE Research Institutes of Sweden.

Trenden med ökade leveranser, som oftast sker med stora fossildrivna skåpbilar, ökar i en snabb takt och fram till 2030 väntas en ökning på 80% jämfört med idag. Utan effektiva åtgärder kommer detta att skapa enorma utmaningar för vårt transportsystem spår World Economic Forum.

Hemleveranser är personalintensiva vilket medför en svårighet att bli lönsamma med få incitament att byta fordonsslag till mer hållbara alternativ. Genom användning av specialanpassade ADV’s (Autonomus Delivery Vehicle’s/Självkörande leveransfordon), kommer leveranser bli både och lönsamma och resultera i bättre service, lägre kostnad och mindre utsläpp.

Zbee, som är ett av världens mest hållbara fordon genom sin design och energieffektivitet, har en stor potential att lösa de problem som städer har med både trängsel och luftföroreningar. Baserat på tidigare teknik fortsätter Clean Motion att utveckla en variant av Zbee som är självkörande och anpassad för leveranser. Strategin ligger i att nyttja den potential som Zbee har och kunna anpassa den för olika kunder och automationssystem, fokus ligger på energieffektivitet, låg kostnad och multifunktionell design.

”Då Zbee från grunden är utvecklad för att vara ett hållbart stadsfordon, är det naturligt att bygga vidare och automatisera den istället för att utgå från tunga fordon som inte hör hemma i städer”, säger Christoffer Sveder, Marknadsansvarig på Clean Motion.

För projektet har Clean Motion tillsammans med Aptiv, Combitech, Högskolan i Halmstad och RISE Research Institutes of Sweden blivit beviljade projektmedel inom ramen för Trafikverkets FoI-portfölj Strategiska Initiativ, Projektet GLAD; ’Gods delivery under the Last-mile with Autonomus Driving vehicles’.

”Trafikverket vill ha god överblick och öka sin kunskap kring vad som krävs av infrastrukturen vid nyttjandet av självkörande fordon samt för att säkerställa att anpassningar sker på ett sätt som främjar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i vägnätet.”, säger Hamid Zarghampour, Strategichef på Trafikverket.

GLAD-Projektet kommer titta på helheten, från teknik och människa-maskin-interaktion, till affärsmodeller och potentiella applikationsområden samt hur dessa uppfattas av omgivningen. Projektet kommer starta den 3 juni och kommer att pågå under två.

Göteborg, 2020-06-04

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Sveder
Sales & Marketing, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: christoffer@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm.
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

För mer information om övriga projektpartners:
Aptiv: https://www.aptiv.com
Combitech: https://combitech.se
Högskolan i Halmstad: https://www.hh.se/
RISE Research Institutes of Sweden: https://www.ri.se/sv

Bilagor


Zbee Cargo Zbee RS