Clean Motion AB boks
Clean Motion AB bokslutskommuniké 2022
March 15, 2023 13:10 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 700 TSEK (2 083 TSEK) och ett rörelseresultat på -12 497 TSEK (-3 782 TSEK)....
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion i samarbete med Champion Motors New Mobility i Israel
March 09, 2023 04:46 ET | Clean Motion AB
Clean Motion har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) för distribution och försäljning av EVIG med Champion Motors New Mobility Ltd. i Israel. Arbetet med att ta fram ett fullständigt kommersiellt...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion partners with Champion Motors New Mobility to bring solar powered mobility to Israel
March 09, 2023 04:46 ET | Clean Motion AB
Clean Motion has signed a letter of intent (LOI) for the distribution and sales of EVIG with Champion Motors New Mobility Ltd. in Israel. The process of developing a commercial distribution agreement...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
SVOP AB i Trollhättan blir produktionspartner för EVIG
March 03, 2023 09:31 ET | Clean Motion AB
Clean Motion har tecknat avtal med SVOP AB i Trollhättan som produktionspartner för solcellsdrivna last-mile fordonet EVIG. Tack vare samarbetet kan produktionen skalas upp snabbare samtidigt...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
SVOP AB in Trollhättan becomes a manufacturing partner for EVIG
March 03, 2023 09:31 ET | Clean Motion AB
Clean Motion has signed an agreement with SVOP AB in Trollhättan, Sweden, as a manufacturing partner for the solar-powered last-mile vehicle EVIG. Thanks to the partnership, the production capacity...
Clean Motion förstär
Clean Motion förstärker teamet med erfaren CFO
December 27, 2022 02:45 ET | Clean Motion AB
Ulf Rask tillträder under februari 2023 som CFO. Ulf kommer närmast från en liknande position hos Swedish Algae Factory AB. Ulf Rask tillträder under februari 2023 som CFO för Clean Motion AB. Ulf...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion tecknar distributionsavtal för Italien med X-Raam Srl.
December 09, 2022 07:05 ET | Clean Motion AB
Clean Motion har tecknat ett 4-årigt distributionsavtal med X-Raam Srl. för den italienska marknaden. Avtalet avser EVIG, Clean Motions nya elektriska leveransfordon. Det innebär att X-Raam ansvarar...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion signs distribution agreement for Italy with X-Raam Srl.
December 09, 2022 07:05 ET | Clean Motion AB
Clean Motion has signed a four-year-long distribution agreement with X-Raam Srl. for the Italian market. The agreement refers to EVIG, Clean Motion's new electric delivery vehicle. This means that...
Clean Motion AB Delå
Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2022
November 10, 2022 12:55 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för perioden januari-september 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 580 (1 686) TSEK och ett rörelseresultat på -4 840 (-2...
Clean Motion, utfall
Clean Motion, utfall teckningsoptioner serie TO1
November 02, 2022 15:14 ET | Clean Motion AB
Utfallet avseende av Clean Motion AB utgivna och fullt ut garanterade teckningsoptioner av serie TO1, med utnyttjandeperiod mellan 3 - 28 oktober 2022 innebär att 12 743 638 nya aktier emitteras till...