Uppdatering med anledning av Covid-19


2020-04-07

PRESSRELEASE 

Uppdatering med anledning av Covid-19

Arcoma publicerar idag en video med en intervju med VD Jesper Söderqvist med anledning av den osäkerhet Covid-19-pandemin skapar i samhället och för all affärsverksamhet globalt. I intervjun presenteras de åtgärder Arcoma vidtagit och planerar att genomföra i det fall försäljning och produktion skulle försämras väsentligt på grund av denna kris. Arcoma, dess bolagsledning och styrelse arbetar kontinuerligt för att minimera eventuella konsekvenser för kunderna och minska påverkan på bolaget.

I samband med intervjun önskar ledningen för Arcoma beskriva affärsläget som följer:

”Under första kvartalet  har vi lyckats hålla produktionen på samma nivå som förra året trots rådande omständigheter, vilket är en fantastisk prestation. Vi hoppas och arbetar hårt för att detta kommer att vara fallet även för april, men bortom det kan vi i dagsläget inte uttala oss givet den osäkerhet som finns för såväl kunder och leverantörer som för logistikkedjan. Vi kommer att ge en ytterligare uppdatering i samband med att rapporten för första kvartalet publiceras.”  

Videointervjun kan ses här eller på Arcomas hemsida och finns även i textform.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se  
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 09.15

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Attachments


Attachments

200407 Pressrelease - Uppdatering med anledning av Covid-19 Videointervju Jesper Söderqvist, Covid-19