Arcoma Precision i5 approved for sales in Singapore
July 07, 2022 07:00 ET | Arcoma AB
2022-07-07 PRESSRELEASE Arcoma Precision i5 approved for sales in Singapore Arcoma has many installations in Singapore and we are, together with our distributor QST Technologies Pte Ltd an...
Arcoma Precision i5 godkänd för försäljning i Singapore
July 07, 2022 07:00 ET | Arcoma AB
2022-07-07 PRESSRELEASE Arcoma Precision i5 godkänd för försäljning i Singapore Arcoma har många installationer i Singapore och vi är tillsammans med vår distributör QST Technologies Pte Ltd en...
logo.jpg
Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR)
June 27, 2022 07:00 ET | Arcoma AB
2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. Arcoma AB har vunnit viktig upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland....
logo.jpg
Arcoma wins important procurement in Finland. (MAR)
June 27, 2022 07:00 ET | Arcoma AB
2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma wins important procurement in Finland. Arcoma AB has won important procurement of up to 6 Arcoma Precision i5 systems to “HUS Medical Imaging Center” in Finland....
Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022
May 18, 2022 08:00 ET | Arcoma AB
2022-05-18 PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022 Idag, den 18 maj 2022, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning...
Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA. (MAR)
April 28, 2022 02:00 ET | Arcoma AB
2022-04-28 PRESSRELEASE Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA. FINANSIELLT SAMMANDRAGFörsta kvartalet • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 24 291 (36...
Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022 (MAR)
April 26, 2022 11:10 ET | Arcoma AB
2022-04-26 PRESSRELEASE Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022 Sanna Rydberg kommer att lämna sin VD-post under fjärde kvartalet 2022. Sanna Rydberg har enligt sitt...
Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag
April 13, 2022 02:00 ET | Arcoma AB
2022-04-13 PRESSRELEASE Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022. Styrelsen har...
Rättelse: Årsredovisning 2021 är nu publicerad
April 06, 2022 04:30 ET | Arcoma AB
2022-04-06 PRESSRELEASE Rättelse: Årsredovisning 2021 är nu publicerad Rättelsen hänförs till felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (”MAR”). Arcoma publicerar idag sin...
Årsredovisning 2021 är nu publicerad (MAR)
April 06, 2022 02:00 ET | Arcoma AB
2022-04-06 PRESSRELEASE Årsredovisning 2021 är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma ...