Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024
May 15, 2024 09:00 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-05-15 Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 15 maj 2024 Idag, den 15 maj 2024, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Nedan följer ensammanfattning av de beslut som...
Kvartalsrapport Q1 2
Kvartalsrapport Q1 2024 – Ett mycket starkt första kvartal där nettoomsättningen ökar med 24%, och EBITDA marginal når 14% (MAR)
April 25, 2024 02:30 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-04-25 Kvartalsrapport Q1 2024 – Ett mycket starkt första kvartal där nettoomsättningen ökar med 24%, och EBITDA marginal når 14% (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAGFörsta kvartalet•...
Kallelse till årsstä
Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag
April 09, 2024 13:50 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-04-09 Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag, org.nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö...
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2023 är nu publicerad
April 04, 2024 11:15 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-04-04 Årsredovisning 2023 är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma ...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2023 – REKORDSTARKT KVARTAL, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134% (MAR)
January 29, 2024 07:00 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE Bokslutskommuniké 2023 – REKORDSTARKT KVARTAL, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134% (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAG Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för kvartalet...
Arcoma AB tidigarelä
Arcoma AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för oktober-december 2023
January 25, 2024 02:00 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2024-01-25 Arcoma AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för oktober-december 2023 Arcoma AB har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende fjärde kvartalet till måndag 29...
Arcoma välkomnar ny
Arcoma välkomnar ny ägarstruktur efter Sunstone Life Science Ventures försäljning av aktier
December 20, 2023 02:30 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE 2023-12-20 Arcoma välkomnar ny ägarstruktur efter Sunstone Life Science Ventures försäljning av aktier Arcoma, en ledande leverantör av digitala röntgensystem meddelar idag att det...
Arcoma byter likvidi
Arcoma byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)
November 30, 2023 04:40 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE Arcoma byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Arcoma meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser...
Valberedning utsedd
Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Arcoma AB
November 17, 2023 04:00 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Arcoma AB I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen inför årsstämman i Arcoma bestå av fyra ledamöter, representerande de tre...
Kvartalsrapport Q3 2
Kvartalsrapport Q3 2023 – Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR)
October 26, 2023 02:00 ET | Arcoma AB
PRESSRELEASE Kvartalsrapport Q3 2023 – Stark tillväxt och lönsamhet – Nettoomsättningen ökar med 24%, EBITDA ökar med 37% (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAG Tredje kvartalet Nettoomsättningen för...