Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
8 juni 2020, 08:00

Uppdatering med anledning av Covid-19  

Sdiptech rapporterade i delårsrapporten för årets första kvartal att koncernen per den 29 april kunnat upprätthålla 85 procent av planerat ordervärde. Idag kan bolaget meddela att coronapandemin har en avtagande inverkan på bolagets verksamheter. Per den 8 juni levererar koncernen cirka 90 procent av planerade ordrar.  

Coronapandemins effekter på Sdiptechs orderleverans fortsätter att vara begränsade och har gradvis minskat den senaste månaden. Bolagets leveranser per den 8 juni var cirka 90 procent av planerade ordrar, en ökning från cirka 85 procent den 29 april.

”Våra kunder ansvarar för samhällsviktig infrastruktur och är generellt sett solida och välfinansierade, vi ser därmed att den rådande efterfrågan överlag är stabil. Sedan delårsrapporten den 29 april och i takt med att restriktioner lättat på våra marknader har följaktligen flera av våra affärsverksamheter kunnat återgå till närmare full leverans. Störningar på grund av pandemin har generellt sett inneburit förskjutningar av leveranser, snarare än förlorade kunder eller affärer. Vi förbereder oss för att leverera ikapp uppkomna förseningar när restriktionerna så tillåter”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech AB.


Nedan följer Sdiptechs leverans-KPI* uppdelat per land:

  8 juni 2020 29 april 2020
Sverige Drygt 90 procent Drygt 90 procent
Storbritannien Cirka 80 procent Cirka 70 procent
Tyskland & Österrike Cirka 95 procent Cirka 85 procent
Norge 100 procent 100 procent
Totalt Sdiptech Cirka 90 procent Cirka 85 procent

*Leverans-KPI definieras som levererat ordervärde i förhållande till planerat ordervärde

”Samtidigt som vi ser att restriktionerna på våra marknader har börjat lätta samarbetar vi med våra kunder och partners för att upprätthålla den sociala distanseringen, vilket innebär vissa begränsningar för våra servicetekniker och fältarbetare. Återgången till det normala tar därmed lite längre tid för vissa affärsenheter, medan den absoluta majoriteten per idag arbetar med full leverans. Vi är ödmjuka inför att uttala oss om när restriktionerna kommer att mildras ytterligare och hur återhämtningen kommer att se ut. Vi kan dock konstatera att den rådande efterfrågan är stabil och att Sdiptechs affärsmodell har visat sig vara väl lämpad för att hantera osäkrare perioder. Tack vare vår decentraliserade struktur har vi lokalt kunnat fatta snabba beslut och skräddarsy effektiva åtgärder för respektive affärsenhet”, avslutar Jakob Holm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com


Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 08:00.

 

BilagaAttachments

Sdiptech_Covid-19_200608