logo.png
Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2024
April 25, 2024 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande25 april 2024, 08:00 Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2024 Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January-March) 2024
April 25, 2024 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release25 April 2024, 08:00 Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January-March) 2024The report is available on the company's website: www.sdiptech.se ...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023
April 19, 2024 10:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande19 april 2024, 16:00 Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns från och med idag, den 19...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report and Sustainability Report for 2023
April 19, 2024 10:00 ET | Sdiptech AB
Press release19 April 2024, 16:00 Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report and Sustainability Report for 2023 As of today, April 19, the Annual Report and Sustainability Report is available on...
logo.png
Sdiptech förvärvar WaterTech of Sweden
April 11, 2024 02:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande 11 april 2024, 08:30 Sdiptech förvärvar WaterTech of Sweden Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i WaterTech of Sweden AB (WaterTech), som producerar...
logo.png
Sdiptech acquires WaterTech of Sweden
April 11, 2024 02:30 ET | Sdiptech AB
Press release11 April 2024, 08:30 Sdiptech acquires WaterTech of Sweden Sdiptech AB (publ) has today acquired all shares in WaterTech of Sweden AB (WaterTech), which produces...
logo.png
Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för första kvartalet 2024
April 10, 2024 14:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande 10 april 2024, 20:30 Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för första kvartalet 2024 Sdiptech AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2024,...
logo.png
Invitation to presentation of Sdiptech's interim report for the first quarter 2024
April 10, 2024 14:30 ET | Sdiptech AB
Press release  10 April 2024, 20:30   Invitation to presentation of Sdiptech's interim report for the first quarter 2024 Sdiptech AB (publ) will publish its interim report for the first quarter 2024...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023
February 09, 2024 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande9 februari 2024, 08:00 Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023 Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se STARK TILLVÄXT, LÄGRE...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publishes Year-End Report 2023
February 09, 2024 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release9 February 2024, 08:00Sdiptech AB (publ) publishes Year-End Report 2023The report is available on the company's website: www.sdiptech.seSTRONG GROWTH, LOWER DEBT AND RECOVERY OF CASH...