logo.png
Sdiptech AB (publ) - Management in Sdiptech AB (publ) acquires shares via exercise of warrants
March 03, 2023 11:40 ET | Sdiptech AB
Press releaseMarch 3, 2023, 17:40 Management in Sdiptech AB (publ) acquires shares via exercise of warrants Today, Sdiptech announces that everyone in the company's management use their...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner
March 03, 2023 11:40 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande3 mars 2023, 17:40 Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner Idag meddelar Sdiptech att hela bolagets ledningsgrupp nyttjar sina innehav av...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publishes Year-End Report 2022
February 10, 2023 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release10 February 2023, 08:00 Sdiptech AB (publ) publishes Year-End Report 2022The report is available on the company's website: www.sdiptech.se STRONG DEVELOPMENT...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2022
February 10, 2023 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande10 februari 2023, 08:00 Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2022 Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se ...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Change of number of shares and votes in Sdiptech
November 30, 2022 11:30 ET | Sdiptech AB
Press release30 November 2022, 17:30 Change of number of shares and votes in Sdiptech As of 30 November 2022, the total number of shares and votes in Sdiptech AB (publ) amounts to 39,551,348 shares...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech
November 30, 2022 11:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande30 november 2022, 17:30 Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech Per den 30 november 2022 uppgår antalet aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till 39 551 348 aktier och 57...
logo.png
Sdiptech acquires Mecno Service
November 23, 2022 07:00 ET | Sdiptech AB
Press release 23 November 2022, 13:00 Sdiptech acquires Mecno Service Sdiptech AB (publ) has acquired all shares in Mecno Service Srl, who provides niched products and services for grinding rails...
logo.png
Sdiptech förvärvar Mecno Service
November 23, 2022 07:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande23 november 2022, 13:00 Sdiptech förvärvar Mecno ServiceSdiptech AB (publ) förvärvar samtliga aktier i Mecno Service, som specialiserar sig på slipning av rälsar för spårvagnar,...
logo.png
Sdiptech AB (publ) completes a directed share issue and raises proceeds of SEK 506 million
November 16, 2022 17:15 ET | Sdiptech AB
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA,...
logo.png
Sdiptech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 506 miljoner kronor
November 16, 2022 17:15 ET | Sdiptech AB
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA...