logo.png
Sdiptech AB (publ) - Susanna Zethelius new CFO
November 09, 2023 10:15 ET | Sdiptech AB
Press release 9 November 2023, 16:15 Susanna Zethelius new CFO of Sdiptech AB (publ) Susanna Zethelius new CFO of Sdiptech as of May 2024 Susanna Zethelius takes over as the new CFO of Sdiptech AB...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Susanna Zethelius ny CFO
November 09, 2023 10:15 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande9 november 2023, 16:15 Susanna Zethelius ny CFO i Sdiptech AB (publ) Susanna Zethelius ny CFO i Sdiptech från och med maj 2024 Susanna Zethelius tillträder som ny CFO i Sdiptech AB...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Parts of the management in Sdiptech AB (publ) sell shares to cover tax debt
November 03, 2023 12:00 ET | Sdiptech AB
Press release3 November 2023, 17:00 Parts of the management in Sdiptech AB (publ) sell shares to cover tax debt Today, Sdiptech announces that parts of the company's management team have sold...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Delar av ledningen i Sdiptech AB (publ) säljer aktier för att täcka skatteskuld
November 03, 2023 12:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande3 november 2023, 17:00 Delar av ledningen i Sdiptech AB (publ) säljer aktier för att täcka skatteskuld Idag meddelar Sdiptech att delar av bolagets ledningsgrupp har sålt B-aktier för...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July - September) 2023
October 27, 2023 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release27 October 2023, 08:00 Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July - September) 2023The report is available on the company's website: www.sdiptech.se ...
logo.png
Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023
October 27, 2023 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande27 oktober 2023, 08:00 Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023 Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets...
logo.png
Invitation to the presentation of Sdiptech's interim report for the third quarter of 2023
October 12, 2023 07:00 ET | Sdiptech AB
Invitation to the presentation of Sdiptech's interim report for the third quarter of 2023Sdiptech AB (publ) publishes its interim report for the third quarter of 2023, Friday, October 27, 2023, at...
logo.png
Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för tredje kvartalet 2023
October 12, 2023 07:00 ET | Sdiptech AB
Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för tredje kvartalet 2023 Sdiptech AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023, fredagen den 27 oktober 2023, kl....
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Change of number of votes
September 29, 2023 11:30 ET | Sdiptech AB
Press release29 September 2023, 17:30 Change of number of votes in Sdiptech AB (publ) As of 29 September 2023, the total number of votes in Sdiptech AB (publ) amounts to 52,557,938. The number of...
logo.png
Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal röster
September 29, 2023 11:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande29 september 2023, 17:30 Förändring av antal röster i Sdiptech AB (publ) Per den 29 september 2023 uppgår antalet röster i Sdiptech AB (publ) till 52 557 938. Antalet röster...