Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2021
July 22, 2021 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release22 July 2021, 08:00 Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2021The report is available on the company's website: www.sdiptech.se SDIPTECH...
Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2021
July 22, 2021 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande22 juli 2021, 08:00 Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2021 Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se ...
Invitation to presentation of Sdiptech's interim report for the second quarter of 2021
July 08, 2021 02:00 ET | Sdiptech AB
Invitation to presentation of Sdiptech's interim report for the second quarter of 2021  Sdiptech AB (publ) will publish its interim report for the first quarter of 2021 on Thursday, 22 July...
Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för andra kvartalet 2021
July 08, 2021 02:00 ET | Sdiptech AB
Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för andra kvartalet 2021 Sdiptech AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021, torsdagen den 22 juli 2021, kl.08:00,...
Sdiptech's divestment of Aufzüge Friedl completed
June 28, 2021 09:00 ET | Sdiptech AB
Press release28 June 2021, 15:00 Sdiptech's divestment of Aufzüge Friedl completed On 14 May 2021, Sdiptech AB (publ) announced that the company had entered into an agreement to divest its elevator...
Sdiptechs avyttring av Aufzüge Friedl slutförd
June 28, 2021 09:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande28 juni 2021, 15:00 Sdiptechs avyttring av Aufzüge Friedl slutförd Den 14 maj 2021 meddelade Sdiptech AB (publ) att man ingått avtal om att avyttra sin hissverksamhet i Österrike...
Sdiptech's share based incentive programme fully subscribed
June 28, 2021 08:30 ET | Sdiptech AB
Press release28 June 2021, 14:30 Sdiptech's share based incentive programme fully subscribed The incentive programme for executives and senior executives decided by the 2021 Annual General Meeting...
Sdiptechs aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknat
June 28, 2021 08:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande28 juni 2021, 14:30 Sdiptechs aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknat Det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om...
logo.png
Sdiptech lanserar långsiktiga hållbarhetsmål
June 21, 2021 07:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande21 juni 2021, 13:00 Sdiptech lanserar långsiktiga hållbarhetsmål Sdiptech AB (publ):s affärsmodell sedan flera år är att förvärva och utveckla ledande nischbolag...
logo.png
Sdiptech launches long-term sustainability goals
June 21, 2021 07:00 ET | Sdiptech AB
Press release21 June 2021, 13:00 Sdiptech launches long-term sustainability goals Sdiptech AB (publ)'s business model for several years has been to acquire and develop leading niche...