Sdiptech AB (publ) - Change of number of shares and votes in Sdiptech
August 31, 2022 11:30 ET | Sdiptech AB
Press release31 August 2022, 17:30 Change of number of shares and votes in Sdiptech As of 31 August 2022, the total number of shares and votes in Sdiptech AB (publ)...
Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech
August 31, 2022 11:30 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande31 augusti 2022, 17:30 Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech Per den 31 augusti 2022 uppgår antalet aktier...
Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2022
July 21, 2022 02:00 ET | Sdiptech AB
Press release21 July 2022, 08:00Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2022The report is available on the company's website: www.sdiptech.seINCREASED...
Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2022
July 21, 2022 02:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande21 juli 2022, 08:00Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2022Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.seÖKAD...
Sdiptech AB (publ) - Invitation to presentation of interim report for the second quarter of 2022
July 14, 2022 07:00 ET | Sdiptech AB
Invitation to presentation of Sdiptech’s interim report for the second quarter of 2022 Sdiptech AB (publ) will publish its interim report for the second quarter of 2022 on Thursday, 21 July 2022 at...
Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2022
July 14, 2022 07:00 ET | Sdiptech AB
Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för andra kvartalet 2022 Sdiptech AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022, torsdagen den 21 juli 2022, kl. 08:00,...
Sdiptech AB (publ) resolves on an in-kind issue of shares to seller of Resource Data Management Ltd
July 05, 2022 09:00 ET | Sdiptech AB
Press release5 July 2022, 15:00 Sdiptech resolves on an in-kind issue of shares to seller of Resource Data Management Ltd On May 13, 2022, Sdiptech AB (publ) acquired the shares in Resource Data...
Sdiptech AB (publ) beslutar om apportemission av aktier till säljare av Resource Data Management Ltd
July 05, 2022 09:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande5 juli 2022, 15:00 Sdiptech beslutar om apportemission av aktier till säljare av Resource Data Management Ltd Sdiptech AB (publ) förvärvade den 13 maj 2022 aktierna i Resource Data...
Sdiptech AB (publ) acquires e-l-m Kragelund A/S in Denmark
June 01, 2022 10:00 ET | Sdiptech AB
Press release 1 June 2022, 16:00 Sdiptech acquires e-l-m Kragelund A/S in Denmark Sdiptech AB (publ) has acquired 80 percent of the shares in e-l-m Kragelund A/S, specialising in niched forklift...
Sdiptech AB (publ) förvärvar e-l-m Kragelund A/S i Danmark
June 01, 2022 10:00 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande1 juni 2022, 16:00 Sdiptech förvärvar e-l-m Kragelund A/S i Danmark Sdiptech AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i e-l-m Kragelund A/S, specialiserat på gaffeltruck...