Tivoli A/S – Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020

København V, DENMARK


Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 30. oktober 2020 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2020.  

Resultatet for perioden 1. januar – 30. september 2020 er i hovedtræk:  

  • En omsætning på 351,0 mio. kr. mod 742,4 mio. kr. sidste år (-53%)
  • Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -68,5 mio. kr. mod 126,0 mio. kr. sidste år (-154%)   
  • Et resultat af primær drift (EBIT) på -131,6 mio. kr. mod 44,0 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster (omstruktureringsomkostninger og ekstraordinære nedskrivninger 11,4 mio. kr.), er resultat af primær drift 172,4 mio. kr. lavere end sidste år. 
  • Et resultat før skat på -136,6 mio. kr. mod 169,4 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster (jf. ovenstående samt avance vedr. frasalg af TivoliCasino.dk), er resultat før skat 150,3 mio. kr. lavere end sidste år. 
  • Et resultat efter skat på -106,5 mio. kr. mod 132,1 mio. kr. sidste år (-181%)
  • Et besøgstal på 1.128.000 gæster mod 3.023.000 sidste år (-63%)  


”Coronakrisen har fortsat stor indvirkning på de rammebetingelser, der gælder for Tivolis virksomhed. Det er i høj grad den forskudte åbning af sommersæsonen, forbuddet mod større forsamlinger, de generelt færre turister i København og de mange opfordringer til danskerne om at undgå social kontakt, som påvirker Tivolis aktivitetsniveau negativt – samtidig med at COVID-19 også forøger Tivolis omkostninger til sikkerhedsmæssige- og hygiejniske foranstaltninger. Selvom krisen har store negative økonomiske konsekvenser for Tivoli, er det fortsat Tivolis ambition at levere betagende gæsteoplevelser på et højt serviceniveau i lighed med, hvad gæsterne forventer af Tivoli – samtidig med at hele opholdet i Tivoli foregår under trygge rammer.  

De ændrede rammebetingelser nødvendiggør, at Tivoli tilpasser sin forretning, så den kan balancere så godt som muligt, så længe at Tivoli er påvirket af COVID-19 restriktionerne. Det har – og vil altid være en stærk kompetence i Tivoli at kunne omstille sig. Tivoli har altid været under forandring og det ligger i Tivolis DNA, jf. Tivolis grundlægger Georg Carstensen, at Tivoli aldrig bliver færdig”, udtaler Adm. Direktør, Susanne Mørch Koch.  

Forventninger til 2020 

Tivolis forretning og aktivitetsniveau har historisk set været meget afhængig af vejret. COVID-19 er imidlertid en væsentlig større og mere usædvanlig usikkerhedsfaktor for Tivoli. Det skyldes de gældende sociale restriktioner, som løbende ændres på grund af udviklingen i bl.a. smittetryk og spredningsrisikoen. Disse restriktioner skal ses i sammenhæng med, at Tivoli ikke ønsker at gå på kompromis med den gode gæsteoplevelse. 

Tredje kvartal er gået som forventet og Tivoli har opnået erfaringer med COVID-19, herunder hvilke krav det stiller til Tivolis omkostningsniveau og hvad der skal til, for at sikre en god gæsteoplevelse under sociale restriktioner, hvilket gæsterne har kvitteret for.  På tidspunktet for aflæggelse af kvartalsrapporten ses et stigende smittetryk samtidig med, at der netop er offentliggjort nye restriktioner, hvilket forventes at have en negativ påvirkning på Tivolis aktivitetsniveau året ud. Omvendt forventes en større kompensation for 2020 end tidligere forventet, som følge af den seneste statslige hjælpepakke. 

Tivoli opdaterer nu forventningerne for 2020 til et underskud før skat i niveauet 150-180 mio. kr. på baggrund af ovenstående, og da der på tidspunktet for aflæggelse af kvartalsrapporten, alene resterer ca. to måneder af 2020. Forventningerne for 2020 tager udgangspunkt i de nuværende restriktioner samt det omfang og det niveau af smittespredning, som COVID-19 har på tidspunktet for aflæggelse af kvartalsrapporten. 


Med venlig hilsen 

Tom Knutzen                    Susanne Mørch Koch 
Bestyrelsesformand          Adm. Direktør 

Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk 


Vedhæftede filerAttachments

Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 12 - 3. kvartalsrapport 2020 3. kvartal 2020 Tivoli Regnskab  (1)