En första beställning på Terranets prototyp av Voxelflow
Lund, Sweden, January 8, 2020 - Terranet AB, (Nasdaq: TERRNT-B.ST) Terranet har tidigare idag erhållit en beställning för en första prototyp av Voxelflow från Daimler Mercedes-Benz. Ordervärdet motsvarar 31 000 EUR. Avropet är ett etappmål i enlighet med tidplanen för teknologin där nästa steg blir att integrera tekniken i en bil. 

"Vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året och att fortsätta arbetet med leveransen av vår världsledande sensorteknologi under det kommande året. Vi ser att efterfrågan på det vi arbetar med ökar i snabb takt." säger Pär-Olof Johannesson, CEO Terranet.

Tidigare i oktober 2020 tecknade Terranet ett Memorandum (MoU) med Daimler om fördjupat produktsamarbete och industrialisering inom avancerat förarstöd (ADAS)  och antikollisionssystem. Detta avrop är ett första steg och fortsättning på detta avtal.

FOR MORE INFORMATION
Pär-Olof Johannesson, CEO
parolof.johannesson@terranet.se
Tel: +46 70 332 32 62

MEDIA CONTACT
Sam Aurilia
terranet@fischtankpr.com
FischTank PR

Om TerraNet:

TerraNet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

https://terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl 16.30 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se