Announcement from Terranet's extra general meeting
December 30, 2021 06:30 ET | Terranet
The extra general meeting of Terranet AB ("Terranet" or the "Company") was held today on the 30th of December 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.  ELECTION OF THE BOARD OF...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB
December 30, 2021 06:30 ET | Terranet Tech AB
 En extra bolagsstämma i Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.  VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE  ...
Notice of extra general meeting in Terranet AB
December 13, 2021 05:30 ET | Terranet
The shareholders of Terranet AB, reg. no. 556707-2128, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Thursday 30 December 2021. Information with respect to the...
Kallelse till extra bolagsstämma i Terranet AB
December 13, 2021 05:30 ET | Terranet Tech AB
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar...
Terranet-Primary-Dark.png
Meddelande om inställd extra bolagsstämma i Terranet AB
December 13, 2021 05:14 ET | Terranet Tech AB
Styrelsen för Terranet AB har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman för att i stället kalla till ny extra bolagsstämma där en beslutspunkt om arvode till styrelse och ersättningsutskott kan...
Terranet-Primary-Dark.png
Notice of cancellation of extra general meeting in Terranet AB
December 13, 2021 05:14 ET | Terranet
The board of directors has decided to cancel the extra general meeting and replace it with a new extra general meeting which also includes the agenda item of fees to the board of directors and...
Terranet närmar sig konsumentmarknaden genom lanseringen av BlincBike
December 06, 2021 07:00 ET | Terranet Tech AB
Terranet lanserar BlincBike som är en konsumentmarknadsprodukt vars AI-teknik baseras på bolagets befintliga utveckling av VoxelFlow™. BlincBike hör till segmentet trafiksäkerhet och riktar sig...
Terranet Unveils BlincBike, Cutting-edge Micromobility Safety Tech
December 06, 2021 07:00 ET | Terranet
The innovative e-bike product will offer first-of-its-kind safety applications for cyclists Lund, Sweden - Dec 6th, 2021 - Terranet AB (Terranet/the Company), (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Terranet, the...
Terranet Capital Markets Day on the 6th of December is around the corner
December 02, 2021 02:00 ET | Terranet
On the 6th of December Terranet welcomes you to an exclusive day where you will be exposed to some of the avant garde brains in the Terranet ecosystem and the global automotive industry. At this event...
Terranets kapitalmarknadsdag inträffar nu på måndag den 6 december 2021
December 02, 2021 02:00 ET | Terranet Tech AB
Den 6 december välkomnar Terranet dig till en exklusiv dag där du kommer att få lyssna till några av de högaktuella aktörerna i Terranets ekosystem samt innovatörer i den globala fordonsindustrin. Vid...