Terranet-Primary-Dark.png
NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN TERRANET AB
April 18, 2024 09:45 ET | Terranet
N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Terranet AB, and in case of any discrepancies between the...
Terranet-Primary-Dark.png
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TERRANET AB
April 18, 2024 09:45 ET | Terranet
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm....
Terranet-Primary-Dark.png
Success for Terranet - tests conducted at AstaZero's test track validate BlincVision's potential
April 18, 2024 07:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) has conducted tests in AstaZero's test environment and obtained positive outcomes for the company. The results demonstrate significant potential for the company's Advanced Driver...
Terranet-Primary-Dark.png
Framgång för Terranet - tester utförda på AstaZeros testbana validerar BlincVisions potential
April 18, 2024 07:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) har genomfört tester i AstaZeros testmiljö och erhållit för bolaget positiva utfall. Resultaten visar på stor potential för bolagets förarstödssystem BlincVision. Testerna har...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet begins integration of prototype in car - contractual tests are expected to be completed during the second quarter of the year
April 11, 2024 08:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) or the "Company") today announces that the Company has started the preparatory work for the upcoming prototype tests of BlincVision in car during the second quarter of the year....
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet påbörjar integration av prototyp i bil - avtalsgrundande tester bedöms vara färdiga under årets andra kvartal
April 11, 2024 08:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget påbörjat förberedelsearbetet inför de kommande prototyptesterna av BlincVision i bil under årets andra kvartal. Viktiga tester bedöms...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet has completed prototype tests in lab during the first quarter according to plan
April 04, 2024 04:30 ET | Terranet
Terranet AB (publ) or the ("Company") today announces that the Company has received positive results from the previously communicated prototype tests performed in the lab during the first quarter. The...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet har avslutat prototyptester i labb under första kvartalet enligt plan
April 04, 2024 04:30 ET | Terranet
Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit positivt resultat från de tidigare kommunicerade prototyptesterna som utförts i labb under det första kvartalet. Data som...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet provides update on prototype tests in lab during the first quarter
February 29, 2024 07:30 ET | Terranet
   Terranet AB (publ) today announces that the Company is performing prototype tests in a lab environment in accordance with the previously communicated timetable. The purpose of the lab tests is to...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet lämnar uppdatering om prototyptester i labb under första kvartalet
February 29, 2024 07:30 ET | Terranet
Terranet AB (publ) meddelar i dag att Bolaget utför prototyptester i labbmiljö i enlighet med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Syftet med labbtesterna är att verifiera uppdaterade konceptuella...