Terranet participates in Mangold's investor day on the theme Mobility Tech
May 13, 2022 02:00 ET | Terranet
Lund, May 13, 2022 Next Wednesday, May 18, Terranet will participate in Mangold's investor event on the theme mobility Tech. Acting CEO Göran Janson and Head of Development/CTO Nihat Küçük present...
Terranet deltar i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech
May 13, 2022 02:00 ET | Terranet
Lund, 13 Maj 2022 Terranet deltar i Mangolds investerardag på temat Mobility Tech Nästa onsdag den 18 maj deltar Terranet i Mangolds investerarevent på temat Mobility Tech. Tillförordnad vd Göran...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022
May 12, 2022 02:00 ET | Terranet
Lund, 12 Maj 2022 Väsentliga händelser under första kvartalet Terranet uppdaterade marknaden kring BlincVision, baserat på VoxelFlow™, samt meddelade att de tekniska mål som sattes för 2021...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January - 31 March 2022
May 12, 2022 02:00 ET | Terranet
Lund, May 12, 2022 Significant events during the first quarter Terranet updated the market for BlincVision, which is based on VoxelFlow™, and announced that the technical goals the company set for...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet shares product development update
May 04, 2022 07:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, May 4, 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) today shares an update on the development of its BlincVision technology, next steps in the development process and the key...
Terranet shares product development update
May 04, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, May 4, 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) today shares an update on the development of its BlincVision technology, next steps in the development process and the key...
Terranet uppdaterar om produktutvecklingen
May 04, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESSMEDDELANDELund, 4 Maj 2022 Terranet AB (publ) (Nasdaq: TERRNT-B) ger idag en uppdatering om utvecklingen av bolagets BlincVision-teknologi, kommande steg i utvecklingsprocessen samt de...
Announcement from Terranet's annual general meeting
April 28, 2022 12:00 ET | Terranet
28 April 2022 The annual general meeting of Terranet AB ("Terranet" or the "Company") was held today on 28 April 2022 and the following resolutions were passed by the meeting. ADOPTION OF THE...
Kommuniké från årsstämma i Terranet
April 28, 2022 12:00 ET | Terranet
28 april 2022 Årsstämman i Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 28 april 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH...
Terranet Annual Report 2021 published
April 07, 2022 02:00 ET | Terranet
7 April, 2022 Annual report 2021 and auditor’s report for Terranet AB (publ) is now available on the company’s web site on the following link: www.terranet.se/en/reports For further...