Solide resultater i et utfordrende år

Fornebu, NORWAY


(Fornebu, 2. februar 2021) «Året 2020 var preget av den globale pandemien. Til tross for en utfordrende situasjon, har vi akselerert digitaliseringen, sørget for ansattes trygghet og opprettholdt samfunnskritiske tjenester for våre kunder. Telenor rapporterer 2 prosent organisk vekst i EBITDA og en sterk kontantstrøm på 21 milliarder kroner i 2020.

I fjerde kvartal fortsetter vi å vise solide resultater i Norden. Veksten fra nye tjenester veier opp for bortfallet av inntekter fra roaming og kobberbaserte tjenester i Norge. I Finland ser vi at etterspørselen etter høyere datahastigheter og 5G-tjenester driver inntekter og EBITDA-vekst. Sterk konkurranse og ringvirkninger fra pandemien har ført til press på inntektene i Asia, særlig i Thailand og Malaysia. På konsernnivå falt abonnements- og trafikkinntektene med 3 prosent, men god kostnads- og investeringskontroll resulterte i stabil EBITDA og forbedret kontantstrøm.

I 2021 vil vi fortsette å prioritere vekst, modernisering og samfunnsansvar. I de kommende månedene vil våre virksomheter fortsatt påvirkes av pandemien, særlig i Asia. For 2021 forventer vi abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA rundt samme nivå som i 2020. Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 15-16 prosent av driftsinntektene. I tråd med selskapets utbyttepolitikk foreslår styret et ordinært utbytte på 9,00 kroner per aksje for 2020.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA Fjerde kvartal År
(NOK i millioner) 2020 2019 2020 2019
Driftsinntekter 30.949 31.737 122.811 113.666
Organisk inntektsvekst (%) -3,9 2,8 -2,3 1,2
Abonnements- og trafikkinntekter 22.916 23.363 93.439 85.954
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -3,4 1,8 -1,9 0,4
EBITDA før andre inntekter og kostnader 13.512 13.397 56.520 50.735
Organisk EBITDA-vekst (%) -0,2 4,6 1,7 -2,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 43,7 42,2 46,0 44,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 7.689 1.774 17.341 7.773
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 5.787 5.574 16.351 17.415
Totale investeringer 10.389 6.194 21.440 18.075
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 1.988 547 12.542 3.831
Totalt fri kontantstrøm 9.130 -8.742 20.855 -18.998
Mobilabonnenter – endring i kvartalet / totalt (millioner) 1,5 2,6 181,8 186,0


Sammendrag av fjerde kvartal 20201

  • Antall abonnenter for konsernet økte med 1,5 millioner og endte på 182 millioner ved utgangen av fjerde kvartal.
  • Abonnements- og trafikkinntekter falt med 3 prosent på organisk basis. Totale driftsinntekter endte på 30,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 0,8 milliarder kroner, eller 2 prosent. For året som helhet falt abonnements- og trafikkinntekter med 2 prosent.
  • Valutajusterte driftskostnader, ikke medregnet DNA, falt med 0,7 milliarder kroner. Det tilsvarer 7 prosent. Rapporterte driftskostnader falt med 0,5 milliarder kroner. For året som helhet endte Valutajusterte driftskostnader, ikke medregnet DNA, ned 2,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 7 prosent.
  • EBITDA før andre poster viste en stabil utvikling ettersom reduksjonen i valutajusterte driftskostnader kompenserte for nedgangen i abonnements- og trafikkinntekter. Rapportert EBITDA før andre poster endte på 13,5 milliarder kroner og EBITDA-marginen var på 44 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 5,8 milliarder kroner. Driftsinvesteringene utgjorde 19 prosent av inntektene. For året som helhet utgjorde driftsinvesteringene 13 prosent av inntektene.
  • Fri kontantstrøm før fusjoner og overtakelser endte på 2 milliarder kroner i fjerde kvartal og 12,5 milliarder kroner for året som helhet. Total fri kontantstrøm for 2020 endte på 20,9 milliarder kroner.
  • Gjeldsgraden falt til like under 2,0x ved slutten av fjerde kvartal, fra 2,1x ved slutten av foregående kvartal.
  • Den 1. februar 2021 erklærte militæret i Myanmar unntakstilstand. Telenor er bekymret for situasjonen og følger utviklingen tett.

1Vennligst se side 25 for beskrivelse av alternative resultatmålinger. Noen av kommentarene til konsernets økonomiske resultater for tredje kvartal 2020 er unntatt DNA. Se side 9 for konsernets konsoliderte tall i NOK for DNA.