DFDS: Januar mængderapport: Fragt 12% ned efter forventet vending i fjerde kvartals lageropbygning


Investor news nr. 07/2021
 


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.


DFDS færgemængder      
 Januar Sidste 12 måneder
Fragt20202021Ændr. 2020-192021-20Ændr.
Lanemeter, '0003.2122.831-11,9% 41.19440.508-1,7%
        
Passager20202021Ændr. 2020-192021-20Ændr.
Passagerer, '00022837-83,7% 5.1261.307-74,5%


Færge – fragt: De samlede mængder i januar 2021 var 13% lavere end i 2020 justeret for strukturelle ruteændringer. Mængder for ruter, der anløber Storbritannien, faldt med 21%. Nedgangen var mindre mod slutningen af måneden.

Mængderne på Nordsøen var lavere end i 2020 på grund af en vending i lager-opbygningen forud for Brexit og nogen opbremsning i handelen som følge af indkøringen af nye regler og processer. Mængderne mellem Sverige og Belgien var højere end i 2020. Mængderne på Den Engelske Kanal blev ligeledes reduceret af vendingen i lageropbygningen. Den nye rute mellem Irland og Frankrig blev med succes lanceret med højere end forventede mængder. Mængderne på Østersøen var højere end i 2020 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængderne på Middelhavet var en del over 2020 i alle hovedkorridorer.

Færge – passager: Det samlede antal passagerer i januar var 84% lavere end i 2020. Nedgangen afspejler en fortsat negativ effekt fra rejserestriktioner relateret til Covid-19 på de to cruise ferry-ruter og Den Engelske Kanal. Antallet af passagerer på Østersøen var højere end i 2020 drevet af højere volumen på én rute.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link nedenfor for at se et kort over det samlede netværk.
http://social.dfds.com/2Qq

Mængder for februar forventes offentliggjort 11. marts 2021. 


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

 


Vedhæftet filAttachments

DK_OMX_NO_07_10_02_2021