dfds-logo-2021-group-blue-rgb.png
MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FORTSAT FRAGTVÆKST OVERSKYGGES AF OPBREMSNING I UK
October 12, 2021 03:39 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NR.32/2021  Færge – fragt: De samlede mængder i september 2021 var 1,9% lavere end i 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 1,7 ppttil -3,6%. ...
dfds-logo-2021-group-blue-rgb.png
MONTHLY VOLUME REPORT: CONTINUED FREIGHT GROWTH OFFSET BY UK SLOWDOWN
October 12, 2021 03:39 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NO.32/2021  Ferry – freight: Total volumes in September 2021 were 1.9% below 2020. Net adjustments for structural route changes reduced growth 1.7 ppt to -3.6%. The volumes...
DFDS: MÅNEDLIG MÆNGD
DFDS: MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FORTSAT STIGNING I FRAGTMÆNGDER I DE FLESTE REGIONER
September 13, 2021 04:22 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NR. 28/2021  Færge – fragt: De samlede mængder i august 2021 var 0,6% højere end i 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 1,9 ppt til -1,3%. ...
DFDS: MONTHLY VOLUME
DFDS: MONTHLY VOLUME REPORT: FREIGHT GROWTH CONTINUED IN MOST REGIONS
September 13, 2021 04:22 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NO. 28/2021  Ferry – freight: Total volumes in August 2021 were 0.6% above 2020. Net adjustments for structural route changes reduced growth 1.9 ppt to -1.3%. The volumes transported...
DFDS: MÅNEDLIG MÆNGD
DFDS: MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FRAGTMÆNGDER FORTSATTE STIGNINGEN I JULI
August 11, 2021 06:14 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NR. 25/2021  Færge – fragt: De samlede mængder i juli 2021 var 3,3% højere end i 2020. Nettoreguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 1,8 ppt til 1,5%. ...
DFDS: MONTHLY VOLUME
DFDS: MONTHLY VOLUME REPORT: FREIGHT VOLUMES CONTINUED GROWING IN JULY
August 11, 2021 06:14 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NO. 25/2021  Ferry – freight: Total volumes in July 2021 were 3.3% above 2020. Net adjustments for structural route changes reduced growth 1.8 ppt to 1.5%. The volumes...
JUNI MÆNGDERAPPORT:
JUNI MÆNGDERAPPORT: FRAGT STEG 19% SOM FØLGE AF NEDLUKNINGER I 2020
July 12, 2021 03:27 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NR. 23/2021  DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. ...
DFDS A/S: JUNE VOLUM
DFDS A/S: JUNE VOLUME REPORT: FREIGHT UP 19% FOLLOWING LOCKDOWNS IN 2020
July 12, 2021 03:27 ET | DFDS A/S
INVESTOR NEWS NO.23/2021  DFDS reports monthly ferry volumes for freight and passengers to provide insight into the development of volume trends in DFDS’ European route network. DFDS ferry...
DFDS: Januar mængder
DFDS: Januar mængderapport: Fragt 12% ned efter forventet vending i fjerde kvartals lageropbygning
February 10, 2021 01:53 ET | DFDS A/S
Investor news nr. 07/2021  DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. ...
DFDS: January volume
DFDS: January volume report: Freight down 12% after Q4 stockbuilding reversed as expected
February 10, 2021 01:53 ET | DFDS A/S
Investor news no. 07/2021  DFDS reports monthly ferry volumes for freight and passengers to provide additional insight into the development of volume trends in DFDS’ European route network. DFDS...