MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FORTSAT FRAGTVÆKST OVERSKYGGES AF OPBREMSNING I UK


INVESTOR NEWS NR.32/2021
 


Færge – fragt: De samlede mængder i september 2021 var 1,9% lavere end i 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 1,7 ppt
til -3,6%.

Mængderne transporteret i september 2021 af forretningsenheden Mediterranean var en god del højere end i 2020, mens de baltiske mængder var på niveau med 2020. North Seas mængder var lige under sidste år som følge af lavere mængder fra bilindustrien og mangel på lastbilchauffører i Storbritannien.

Opbremsningen af de samlede mængder på Den Engelske Kanal fortsatte i september på grund af manglen på lastbilchauffører i Storbritannien og andre flaskehalse i forsyningskæder. DFDS’ mængder på Kanalen var lavere end i 2020, inklusive justering for åbningen af Dunkerque-Rosslare i begyndelsen af 2021.

Mængderne for alle forretningsenheder, undtagen Channel, var højere end i 2019.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i september 2021 var 37,7% højere end i 2020 som følge af en tiltagende lempelse af rejserestriktioner i måneden.

DFDS færgemængder      
 September Sidste 12 måneder
Fragt20202021Ændr. 2019-202020-21Ændr.
Lanemeter, '0003.7553.684-1,9% 39.49043.81310,9%
        
Passager20202021Ændr. 2019-202020-21Ændr.
Passagerer, '0008211337,7% 2.302766-66,7%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk.

Mængder for oktober forventes offentliggjort 11. november 2021.


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet filAttachments

DK_OMX_NO_32_12_10_2021_September_Volume_report