DFDS: MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FRAGTMÆNGDER FORTSATTE STIGNINGEN I JULI


INVESTOR NEWS NR. 25/2021
 


Færge – fragt: De samlede mængder i juli 2021 var 3,3% højere end i 2020. Nettoreguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 1,8 ppt til 1,5%.

Mængderne transporteret i juli 2021 af forretningsenhederne North Sea, Baltic Sea og Mediterranean var en del højere end i juli 2020 understøttet af investeringer i ny og mere effektiv kapacitet. Fragtkapaciteten i denne del af rutenetværket var i vid udstrækning reetableret i juli 2020 efter nedlukningerne i 2. kvartal 2020. Mængderne for disse forretningsenheder var også højere end i 2019.

Mængderne på Den Engelske Kanal var lavere end i 2020 justeret for ruten Dunkerque-Rosslare, der blev åbnet i begyndelsen af 2021. Denne udvikling følger en mængdenedgang i det samlede kanalmarked og genindsættelse af kapacitet, der blev taget ud af markedet af en færgeoperatør i 2020.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i juli 2021 var 50,7% lavere end i 2020 som følge af de fortsat stramme rejserestriktioner og en midlertidig lettelse af rejserestriktionerne i juli 2020. Forretningsområdet Baltic Seas passagermængder var fortsat højere end i 2020.


DFDS færgemængder      
 Juli Sidste 12 måneder
Fragt20202021Ændr. 2019-202020-21Ændr.
Lanemeter, '0003.5033.6183,3% 39.43943.86111,2%
        
Passager20202021Ændr. 2019-202020-21Ændr.
Passagerer, '000239118-50,7% 3.259835-74,4%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk.

Mængder for august forventes offentliggjort 13. september 2021.


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

 

 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act
Vedhæftet filAttachments

DK_OMX_NO_25_11_08_2021