Sievi Capital Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti lisäosakeohjelman 2020–2024 toteuttamiseksi

Helsinki, FINLAND


Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 7.4.2021 klo 18.15 

Sievi Capital Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti lisäosakeohjelman 2020–2024 toteuttamiseksi 

Sievi Capital Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on 7.4.2021 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön 6.3.2020 perustaman lisäosakeohjelman 2020–2024:n (”Lisäosakeohjelma”) mukaisten lisäosakkeiden antamiseksi (”Osakeanti”). Osakeantipäätös perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ja osakeannin maksuttomuudelle on Yhtiön kannalta ja osakkeenomistajan etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska Osakeannin tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa Yhtiön henkilöstöä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa Yhtiön henkilöstön, Yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Lisäosakeohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 6.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä Yhtiön verkkosivuilla. 

Osakeannissa annetaan vastikkeetta yhteensä 104 486 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) Lisäosakeohjelmaan osallistuville avainhenkilöille Lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti. Kukin lisäosakepalkkioon oikeutettu avainhenkilö saa palkkiosta 50 prosenttia Uusien Osakkeiden muodossa ja 50 prosenttia rahaosuutena, joka on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Uusiin Osakkeisiin kohdistuu 1.4.2021–31.3.2024 välisenä aikana luovutusrajoitus, jonka mukaan Uusia Osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai niihin liittyviä oikeuksia muutoin luovuttaa. 

Uudet Osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on merkitty arvo-osuustilille Lisäosakeohjelmaan osallistuvan henkilön lukuun. Yhtiön tarkoituksena on hakea Uusien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 12.4.2021. Uusien Osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 58 078 895 osaketta.

 

SIEVI CAPITAL OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.