Telenor og Axiata i samtaler om sammenslåing i Malaysia

Fornebu, NORWAY


(8. april 2021) Telenor Group og Axiata Group Berhad (“Axiata”) er i samtaler om å slå sammen de malaysiske selskapene Digi og Celcom, der begge partene vil ha en eierandel på 33,1 prosent. Det nye selskapet blir en ledende telekomaktør i Malaysia, med kompetansen og størrelsen som kreves for å møte de økende forventningene og kravene fra kunder i et stadig mer digitalt samfunn.

Partenes ambisjon er å skape en ledende tilbyder av telekommunikasjonstjenester i Malaysia, som skal være en pådriver innen forskning og innovasjon. Selskapet skal være med å legge til rette for en akselerert digital vekst i landet. En digital økonomi i rask utvikling er en viktig del av konkurranseevnen til Malaysias økonomi fremover. Det sammenslåtte selskapet vil være godt posisjonert for å levere industriell innovasjon, kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og et bredt tilbud som tilfører kundene verdi.

“Den foreslåtte sammenslåingen er en viktig milepæl i Telenors strategi for å styrke tilstedeværelsen i Asia og skape verdi i regionen. Den nye enheten vil ha størrelsen og den finansielle styrken som trengs for å støtte Malaysias digitale ambisjoner og for å lede industriutvikling i et sammenkoblet samfunn. Vi ser frem til sammen med Axiata å realisere potensialet i det nye selskapet”, sier Jørgen C. Arentz Rostrup.

Partene er blitt enige om å innstille Dato’ Izzaddin Idris som styreleder, Jørgen C. Arentz Rostrup som styrets nestleder, Idham Nawawi som administrerende direktør og Albern Murty som viseadministrerende direktør i det sammenslåtte selskapet, som vil kalles Celcom Digi Berhad.

Som en del av transaksjonen vil Axiata motta nye aksjer i Digi som representerer 33,1% av selskapet. Transaksjonen vil realisere synergier og skape aksjonærverdier i tråd med Telenors strategi om å skape verdi fra kjernevirksomheten innenfor telekommunikasjon. Celcom Digi vil fortsatt være listet på Bursa Malaysia, og vil bli blant selskapene med størst markedsverdi og bidra til å gjøre det lokale aksjemarkedet mer attraktivt.

Axiata og Telenor har som mål å ferdigstille avtalen innen andre kvartal 2021 etter at due diligence er gjennomført.

Transaksjonen vil være gjenstand for godkjenning fra respektive aksjonærer i Celcom og Digi, nødvendige regulatoriske godkjenninger og andre vanlige vilkår og betingelser. Partene erkjenner at det ikke er sikkert at diskusjonene vil føre frem til en endelig avtale mellom partene.  

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA
+47 90 94 32 15 | Tormod.Sandsto@telenor.com