Första kvartalet 2021

Göteborg, SWEDENStarka resultat för både Bilaffären och Serviceaffären


Första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 344 Mkr    (7 450), en ökning med 25 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 528 Mkr (279), en ökning med 89 procent.
 • Det förbättrade resultatet var hänförligt framför allt till Norge som rapporterade ett förbättrat resultat med hela 154 Mkr, från 52 Mkr föregående år till 206 Mkr i år.
 • Periodens resultat uppgick till 377 Mkr (167) och resultat per aktie till 3,85 kronor (1,65).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -101 Mkr (258).


 Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 168 Mkr (29 508), en ökning med 2 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 593 Mkr (1 239), en ökning med 29 procent.
 • Årets resultat uppgick till 984 Mkr (807) och resultat per aktie till 9,85 kronor (8,00).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 2 872 Mkr (855).

Händelser efter balansdagen

 • Efter kvartalets slut har Bilia träffat avtal om förvärv av en Toyota återförsäljare i Norge samt en Mercedes återförsäljare i Sverige.
 • Fortsatt anses utvecklingen av Covid-19- pandemin vara en osäkerhetsfaktor.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 27 april 2021
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, klockan 08:30.

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Serviceaffären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia och Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.


BilagaAttachments

Första kvartalet 2021