AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas dividendiettepaneku

Tallinn, ESTONIAAS Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) nõukogu kinnitas dividendiettepaneku maksta 2020. aasta eest A-aktsia omanikele dividend 0,65 eurot aktsia kohta. Ettepaneku peab kinnitama Seltsi üldkoosolek, mis peetakse 03. juunil 2021. AS Tallinna Vesi aktsiakapital koosneb 20 miljonist A-aktsiast ja ühest eelisaktsiast ehk B-aktsiast. AS Tallinna Vesi aktsionärid võtsid 01.04.2021 vastu otsuse anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. B-aktsia omandamine Seltsi poolt on läbi viidud ning sellega seoses B-aktsia kohta dividendi ei maksta.

Ettevõtte jaotamata kasum 31.12.2020 seisuga on 74 243 000 eurot, millest 2020. aasta puhaskasum moodustab 16 732 000 eurot. Dividendi ettepaneku kogusumma moodustab 13 000 000 eurot.

Aktsionäride üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividend aktsionäridele välja 29. juunil 2021. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse 18. juunil 2021 kell 23.59.

Kristi Ojakäär

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

(+372) 62 62 262

kristi.ojakaar@tvesi.ee