Statkrafts flytende solkraftverk i Albania i gang

Oslo, NORWAY


(Oslo/Tirana, 3. juni 2021) Statkraft har startet kraftproduksjonen fra sitt første, flytende solkraftverk i Albania. Prosjektet er utviklet i samarbeid med den norske leverandøren Ocean Sun.

Kraftverket er plassert i Banja-reservoaret i Albania, der Statkraft allerede drifter og eier Banja vannkraftverk. Enheten som nå er satt i produksjon leverer sin fornybare kraft til det albanske kraftnettet og er den første av i alt fire enheter som skal på plass i løpet av året.

Flytende solkraft innebærer å installere solcellepaneler på flytende strukturer på en vannflate, for eksempel en innsjø, en fjord, i havet eller i et kraftmagasin. Hver enhet består av en flytende ring og en tynn membran. Teknologien er utviklet av Ocean Sun, og selv om membranen bare er noen få millimeter tykk, tåler den lett vekten til solcellepanelene og personell som utfører installasjons- eller vedlikeholdsoppgaver. Kombinert med kjøling av panelene fra vannet under, er det denne membranen og det store arealet som gjør dette konseptet unikt.

Den første enheten, bestående av 1536 solcellepaneler, har en installert kapasitet på 0,5 MWp og dekker nesten 4000 kvadratmeter. I tillegg er 160 tilsvarende paneler plassert på land for sammenligning og dokumentasjon av kjøleeffekten på de flytende panelene. Prosjektet forventes å fortsette med fase 2 i løpet av andre halvdel av 2021, hvor ytterligere tre flytende enheter skal installeres med en samlet tilleggskapasitet på 1,5 MWp.

- Dette er en viktig milepæl for vårt innovative, flytende solprosjekt. Det er gøy å se anlegget komme i drift og gi ekstra fornybar energiproduksjon i Albania. Vi ser frem til de konkrete resultatene av dette demonstrasjonsprosjektet for å vurdere potensialet for ytterligere utvidelse av denne spennende teknologien, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

- Oppstarten markerer en viktig milepæl for Statkraft i Albania og et ytterligere skritt for å lede an i omstillingen til fornybar energi gjennom innovative løsninger. Etter at våre to vannkraftverk Banja og Moglice er godt i gang, ser vi på ytterligere optimalisering av disse anleggene. Banja flytendesolkraftverk er et konkret eksempel for videre integrering av ulike fornybare energikilder, sier Rigela Gegprifti, Statkrafts landsjef i Albania.

- Vi er veldig glade for å starte kommersiell drift av det nye flaggskipet for Ocean Sun ved Statkrafts Banja-reservoar. Dette demonstrerer den sikre, enkle og raske konstruksjonsmetoden. Vi klarte å montere nesten 1600 solcellepaneler i rekordhastighet. Jeg vil takke de dyktige teamene i Statkraft og den lokale entreprenøren Doko. Samarbeidet har vært utmerket, og deres kompetanse og kunnskap gjorde installasjonen til en glede fra start til slutt. Vi ser frem til den andre fasen av prosjektet senere i år, samt å få vist frem den høye ytelsen med vår teknologi, sier administrerende direktør i Ocean Sun, Børge Bjørneklett.

Statkraft har vært til stede i Albania siden 2007. Landet med en befolkning på rundt 3 millioner mennesker har en av de høyeste andelene av fornybar energi i Sørøst-Europa. Vannkraft står for majoriteten av Albanias strømproduksjon, og representerer rundt 95% av landets krafttilgang. I tillegg er Albania ett av landene i Europas med høyest antall soltimer per år, og landet har et betydelig potensial for utvikling av solenergi i kombinasjon med eksisterende vannkraft.

Video om prosjektet:
https://vimeo.com/558075559/068d82af8b

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 500 ansatte i 17 land.

Om Ocean Sun
Ocean Sun har utviklet en innovativ løsning på våre globale energibehov. Den patenterte teknologien er basert på solcellemoduler montert på elastiske membraner som gir kostnads- og ytelsesfordeler som overtreffer alle andre flytende solcelleanlegg tilgjengelige på markedet i dag. Med kontorer i Oslo, Singapore og Shanghai er det Ocean Suns visjon å være verdens ledende teknologileverandør av flytende solanlegg.

For mer informasjon, kontakt:

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver, Statkraft AS
Mob: +47 91 24 16 36
E-post: lars.gunther@statkraft.com

Børge Bjørneklett, grunnlegger og CEO, Ocean Sun
Mob: 47 90195778
E-post: bb@oceansun.no


 

Vedlegg


Flytende solpaneler - Albania