Sdiptech förvärvar Ficon Oy

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
4 juni 2021, 08:00

Sdiptech förvärvar Ficon Oy

Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Ficon Oy, som har specialiserat sig på hydrauliska produkter för snö- och isröjning av väg och mark i Finland. Ficon utgör ett tilläggsförvärv till Hilltip Oy.

Ficon grundades 2005 och är på den finska marknaden en ledande aktör inom design, tillverkning, montering och installation av snö- och isröjningsutrustning anpassat för pickuper, mindre lastbilar och traktorer. Förutom ökad trafiksäkerhet på mindre vägar och resurseffektivitet där större fordon inte behövs eller kan operera, underlättar Ficon för småskaliga industriföretag.

"Ficon har en ledande position inom sin nisch och är ett välkänt varumärke bland entreprenörer för fastighetsskötsel och vägunderhåll på den finska marknaden. Genom tilläggsförvärvet kan Hilltip nyttja Ficons starka distributörs- och försäljningsnätverk för att öka försäljningen av sina produkter i Finland", säger Anders Mattson, Business Area Manager för SIS på Sdiptech.

Ficon passar väl in Sdiptechs strategiska fokus på verksamheter och produkter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Ficon omsätter cirka 1,8 miljoner euro på årsbasis, med god lönsamhet och kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 08:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

BilagaAttachments

Sdiptech förvärvar Ficon_20210604