Ökat antal aktier och röster i ZetaDisplay AB (publ)

Malmö, SWEDEN


Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet röster och aktier i Bolaget till 27 861 808.

Antalet röster och aktier i ZetaDisplay har ökat från 27 284 308 till 27 861 808 med anledning av att 550 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utnyttjats för teckning av 577 500 nya stamaktier i Bolaget. De nya stamaktierna i Bolaget har registrerats hos Bolagsverket i juli 2021.

Detta är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom Per Mandorfs försorg, klockan 17:30 den 30 juli 2021.

Malmö, 30 juli 2021

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon +46 768- 754177
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 70 000 installationer på mer än 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com

BilagaAttachments

20210730 ZD ökat antal aktier och röster