ZetaDisplay’s bond loan: information regarding the delisting of the shares
October 08, 2021 11:30 ET | ZetaDisplay AB
As already announced, the last day of trading in ZetaDisplay’s shares on Nasdaq Stockholm is today, 8 October 2021. This means that a “de-listing event” has occurred in accordance with the terms and...
ZetaDisplays obligationslån: information med anledning av aktiernas avnotering
October 08, 2021 11:30 ET | ZetaDisplay AB
Som tidigare meddelats är sista dag för handel med ZetaDisplays aktier på Nasdaq Stockholm idag den 8 oktober 2021. Det innebär att ett s.k. de-listing event har inträffat enligt villkoren för...
Bulletin from the extra general meeting of ZetaDisplay AB (publ)
October 07, 2021 08:30 ET | ZetaDisplay AB
The following resolutions were passed at the extra general meeting (“EGM”) of ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) on 7 October 2021 in Malmö. Due to the covid-19 pandemic, the extra general...
Kommuniké från extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ)
October 07, 2021 08:30 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) avhöll extra bolagsstämma den 7 oktober 2021. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls den extra bolagsstämman endast genom poströstning....
Delisting of ZetaDisplay’s shares: last day of trading 8 October
September 24, 2021 06:30 ET | ZetaDisplay AB
As already communicated, the board of directors of ZetaDisplay has applied for delisting of ZetaDisplay’s shares from Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm has now decided to delist the shares and...
Avnotering av ZetaDisplays aktier: sista handelsdag 8 oktober
September 24, 2021 06:30 ET | ZetaDisplay AB
Som tidigare kommunicerats har styrelsen för ZetaDisplay ansökt om avnotering av ZetaDisplays aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu beslutat om avnotering av aktierna och bestämt att...
Notice of extraordinary general meeting in ZetaDisplay AB (publ)
September 15, 2021 03:00 ET | ZetaDisplay AB
NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. The shareholders of ZetaDisplay AB (publ) reg. no. 556603-4434...
Kallelse till extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ)
September 15, 2021 03:00 ET | ZetaDisplay AB
Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 oktober 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av...
ZetaDisplay invests in marketing growth with appointment of new CMO
September 13, 2021 03:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB strengthens its group marketing function to accelerate further growth with the appointment of Robert Bryhn as CMO, effective from 1 September 2021. “The newly created role of a...
ZetaDisplay investerar i marknadstillväxt och utser ny CMO
September 13, 2021 03:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) stärker koncernens marknadsföring för att accelerera ytterligare tillväxt och utser Robert Bryhn till CMO med effekt från den 1 september 2021. ...