ZetaDisplay successfully issues new senior secured bonds and intends to redeem its senior unsecured bonds
February 01, 2023 12:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay successfully issues new senior secured bonds and intends to redeem its senior unsecured bonds Malmö, 1 February 2023 ZetaDisplay AB (publ) (the “Issuer”) has successfully priced...
ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer
February 01, 2023 12:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer Malmö, 1 februari 2023 ZetaDisplay AB (publ) (“Emittenten”) har...
ZetaDisplay has secured financing for its upcoming bond maturity
January 24, 2023 03:00 ET | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...
ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall
January 24, 2023 03:00 ET | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...
ZetaDisplay publishes financial update for Q4 2022 and provides guidance for the fiscal year 2023
January 13, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...
ZetaDisplay publicerar finansiell uppdatering för fjärde kvartalet 2022 och presenterar vägledning för räkenskapsåret 2023
January 13, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...
ZETADISPLAY AB (publ) INTERIM REPORT 1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022
November 30, 2022 09:00 ET | ZetaDisplay AB
Summary July - September 2022• Net sales increased by 27.8 % to SEK 129.9 (101.6) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 23.1% to SEK 125.1 (101.6) million.• SaaS revenues...
ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022
November 30, 2022 09:00 ET | ZetaDisplay AB
Sammanfattning Juli - September 2022• Nettoomsättningen ökade med 27,8 % till 129,9 (101,6) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK.• SaaS-intäkter ökade...
ZetaDisplay initiates refinancing process regarding its senior unsecured bonds first callable on 20 December 2022 and publishes financial performance for Q3 2022
November 07, 2022 02:00 ET | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...
ZetaDisplay initierar refinansieringsprocess av sina seniora icke-säkerställda obligationer som är återköpbara 20 december 2022 och publicerar finansiellt resultat för tredje kvartalet 2022
November 07, 2022 02:00 ET | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...