Delårsrapport for 1. halvår 2021 - Forventet 1. halvår væsentligt påvirket af Corona

København V, DENMARK


Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 16. august 2021 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2021.

Resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2021 er i hovedtræk:

  • En omsætning på 153,5 mio. kr. mod 163,1 mio. kr. sidste år (-6%).
  • Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -55,4 mio. kr. mod -61,3 mio. kr. sidste år (+10%). Justeret for særlige poster er EBITDA 1,7 mio. kr. lavere end sidste år.
  • Et resultat af primær drift (EBIT) på -115,9 mio. kr. mod -130,3 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster på samlet 14,2 mio. kr. er resultat af primær drift 0,2 mio. kr. højere end sidste år.
  • Et resultat før skat på -121,6 mio. kr. mod -135,4 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster er resultat før skat 0,4 mio. kr. højere end sidste år.
  • Et resultat efter skat på -94,8 mio. kr. mod -105,6 mio. kr. sidste år (+10%).
  • Et besøgstal på 485.000 gæster mod 438.000 sidste år (+4%).

”Tivolis aktiviteter har i første halvår været væsentligt påvirket af nedlukningen og de mange restriktioner, selvom den gradvise genåbning har medført flere gæster over sommeren end sidste år. Tivoli har benyttet vinteren og ventetiden til at planlægge en  række nyheder, som både fornyer F&B-udbuddet i Haven samt skaber nye oplevelser og traditioner. Selvom krisen har store negative økonomiske konsekvenser for Tivoli, er det forsat Tivolis ambition at levere betagende gæsteoplevelser på et højt  serviceniveau – samtidigt med at hele opholdet i Tivoli foregår under sikre og trygge rammer”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.

Forventninger til 2021 (uændrede)

Tivoli har i sommeren 2021 haft et højere aktivitetsniveau end i 2020, i overensstemmelse med Tivolis forventninger til 2021 Tivoli forventer for 2021 en omsætning i niveauet 600 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 75-100 mio. kr. Tivolis forventninger er således uændrede i forhold til seneste udmelding (Fondsbørsmeddelelse nr. 7 af 2. juli 2021).
Der er fortsat stor usikkerhed omkring kompensationen for faste omkostninger, Tivolis aktivitetsniveau og resultatforventninger pga. COVID-19 (jf. omtale i årsrapporten for 2020 og kvartalsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2021).

Med venlig hilsen

Tom Knutzen                               Susanne Mørch Koch
Bestyrelsesformand                  Adm. Direktør

Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftede filerAttachments

Tivoli halvårsregnskab 2021 Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 8 - Halvårsmeddelelse 2021