Kvartalsrapport Q2 2021: Fortsatt försäljningstillväxt under det andra kvartalet (MAR)


2021-08-25

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q2 2021: Fortsatt försäljningstillväxt under det andra kvartalet (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36 000 (31 545) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 010 (3 031) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 027 (2 302) kSEK
 • Resultat per aktie 0,08 (0,18) SEK

Ackumulerat 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 72 883 (64 937) kSEK
 • EBITDA uppgick till 5 872 (8 002) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 898 (6 276) kSEK
 • Resultat per aktie 0,22 (0,49) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

 • Årsredovisning 2020 publiceras
 • Henrik Blomdahl utses som ny kvalitetschef
 • Canon Medical Systems USA lägger första ordern på nya produkten OMNERA 500A
 • CFO, Mattias Rundgren avslutar sin tjänst på Arcoma i slutet av september

EFTER PERIODEN

 • Henrik Blomdahl ny Kvalitetschef från 2 augusti 2021. Henrik ingår i ledningsgruppen
 • Förnyat certifikat ISO-13485:2016 från 15 juli 2021


VD-kommentar
FORTSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER DET ANDRA KVARTALET

Den starka försäljningen som inledde året fortsätter och vi avslutar det andra kvartalet med en försäljning på 36,0 MSEK. Det motsvarar en försäljningsökning på +14% (31,5MSEK) jämfört med Q2 2020. Det medför också att det första halvåret är vårt starkaste ur ett försäljningsperspektiv sedan 2015. Det är förstås otroligt glädjande och motiverande.

Vi ser en tillväxt på samtliga marknader där vi är verksamma men det är framför allt på den europeiska marknaden vi ser den största tillväxten. Försäljningen ökar med 26% jämfört med motsvarande period förra året. Det är glädjande att notera engagemangsnivån hos våra distributörer och partners, som genom stort fokus på försäljning och utbildning bidrar till detta.

Som tidigare kommunicerats lanserade vi i slutet av förra året vårt nya röntgensystem OMNERA 500A i Nordamerika, detta tillsammans med vår partner Canon Medical Systems. Försäljningen av vår nya produkt har nu kommit i gång och vi har under sommaren levererat de första nya röntgensystemen. Vi ser en fortsatt och ökad marknadsaktivitet, under kvartalet har försäljningen på den nordamerikanska marknaden ökat jämfört med tidigare kvartal. Ett fördjupat samarbete med Canon Medical Systems och ökade marknadsaktiviteter gör att vi ser positivt framåt. USA är en stor, viktig och central marknad i vår fortsatta tillväxt.

Resultatet i kvartalet uppgår till 3,0 MSEK (3,0 MSEK). Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 40% (34%). Den ökade bruttomarginalen kommer bland annat av de inköps- och effektiviseringsprojekt vi arbetar med samt tack vare en gynnsam produktmix med framför allt lägre andel försäljning av detektorer vilka säljs med lägre marginal.

Coronapandemin har skakat om hela världen och nya mutationer samt vaccinationstakten påverkar nu hur de olika länderna öppnar upp eller stänger ner igen. Läget är svårbedömt och framtiden oviss med utmaningar inom logistik, råvarupriser och komponentförsörjning.

Vi blickar framåt
Efter en stark försäljning under det första halvåret och efter en härlig sommar är vi på Arcoma laddade för en intensiv höst. Under det kommande halvåret fortsätter vi att utveckla vår verksamhet, där ett av de tydliga målen är att ha marknadens nöjdaste kunder och partners. Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt spännande 2021.

Sanna Rydberg
VD. Arcoma AB (publ)


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se  
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/


Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 08.00.

BilagaAttachments

Kvartalsrapport Q2 2021 - FINAL