Immunicum och University Medical Center Groningen erhåller bidrag från Health ~ Holland för fortsatt utveckling av vaccin mot canceråterfall vid äggstockscancer


Pressmeddelande

8 september 2021

Immunicum och University Medical Center Groningen erhåller bidrag från Health ~ Holland för fortsatt utveckling av vaccin mot canceråterfall vid äggstockscancer

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade idag att Bolaget har inlett ett nytt forskningssamarbete med University Medical Center Groningen (UMCG). Samarbetet syftar till att utforska nya behandlingsalternativ för äggstockscancer baserat på kombinationen av Immunicums cellbaserade teknikplattform och checkpointhämmare (CPI). Projektet stöds av ett bidrag från Health ~ Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH).

Det treåriga prekliniska forskningssamarbetet kommer att genomföras tillsammans med Dr. Marco de Bruyns laboratorium och professor Dr. Hans W. Nijman vid UMCG, Institutionen för obstetrik och gynekologi. Enligt villkoren i avtalet ska Immunicum kombinera sin kunskap om allogen dendritcells- och T-cellsbiologi med UMCG: s expertis inom äggstockscancer och riktad genomisk modulering, för att belysa potentiella synergier mellan Immunicums vaccinkandidat mot canceråterfall DCP-001 och CPI, vid äggstockscancer.

Det här samarbetet stöder utvecklingen av canceråterfallsvaccin som ett nytt angreppssätt för behandling av äggstockscancer, och stärker samtidigt vår relation till UMCG ytterligare. Dessutom är det ett bra exempel på hur Immunicum fortsätter att skapa akademiska partnerskap,säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum.

Immunicum har ett pågående kliniskt samarbete med UMCG i ALISON-studien, en single-center, öppen fas I-studie som utvärderar säkerhet och effekt av DCP-001 hos patienter med aggressiv äggstockscancer, på engelska High-Grade Serous Ovarian Cancer (HGSOC). Immunicum och UMCG har nyligen slutfört en preklinisk forskningsstudie som påvisade stimulering av immunsvar mot äggstockscancerceller med DCP-001. Data från denna studie kommer att presenteras vid den kommande European Society for Gynecological Oncology-konferensen, som hålls den 23–25 oktober.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

Telephone: +31 713 322 627

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Kristina Windrup Olander

Spikinc AB

Telephone: +46 72 545 34 74

E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Sophia Hergenhan & Jacob Verghese

Trophic Communications

Telephone: +49 89 238 877-30

E-mail: immu@trophic.eu

OM HEALTH ~ HOLLAND, TOP SECTOR LIFE SCIENCES & HEALTH (LSH)

Health ~ Holland, Top Sector LSH-bidrag, känt som PPP-Allowance eller TKI-toeslag, beviljas för att finansiera tvärvetenskapliga offentliga privata partnerskap och för att stimulera innovativ, tvärvetenskaplig forskning och utveckling genom att samla intressenter i en gemensam, konsoliderad innovationsinfrastruktur. Bidraget Top Consortia for Knowledge and Innovation (TKI), som görs tillgängligt av det nederländska ministeriet för ekonomi och klimatpolitik, kan också användas för att stödja nya forskningsprojekt. https://www.health-holland.com/funding-opportunities/tki-match

OM UMCG
University Medical Center Groningen (UMCG) är det enda universitetssjukhuset i norra delen av Nederländerna, och är därför den sista remissinstansen för många patienter. Forskning vid UMCG kännetecknas av en kombination av grundforskning och patientorienterad klinisk forskning. UMCG fokuserar på hälsosamt åldrande inom alla prioriterade områden: forskning, klinisk vård och utbildning.https://www.umcg.nl/EN/corporate/The_University_Medical_Center/Paginas/default.aspx

OM IMMUNICUM AB (PUBL)
Immunicum utnyttjar sin expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla nya cellbaserade och lagringsbara terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i fas II klinisk utveckling, baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin, är Bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvalitet för stor grupp av cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

BilagaAttachments

20210908_Immunicum_UMCG Collaboration_SWE