Mendus_Red.png
Mendus presenterar framsteg med NK-cellsprogrammet på Innate Killer Summit
March 19, 2024 03:00 ET | Mendus AB
Pressmeddelande Stockholm den 19 mars 2024 Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att...
Mendus_Red.png
Mendus to present NK cell program progress at the Innate Killer Summit
March 19, 2024 03:00 ET | Mendus AB
Press Release Stockholm, Sweden, March 19, 2024 Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), a biopharmaceutical company focused on immunotherapies targeting tumor recurrence, announces that it will...
Mendus_Red.png
Mendus erhåller avsiktsförklaringar från större ägare och styrelse samt bolagsledning avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3
March 15, 2024 03:05 ET | Mendus AB
Pressmeddelande Stockholm, Sverige, 15 mars, 2024 Mendus AB (”Mendus” eller ”Bolaget) har mottagit skriftliga avsiktsförklaringar i vilka Bolagets större aktieägare, med ett innehav om cirka 65,8...
Mendus_Red.png
Mendus’ major shareholders and members of the Board of Directors and Management declare their intention to exercise warrants of series TO3
March 15, 2024 03:05 ET | Mendus AB
Press Release Stockholm, Sweden, March 15, 2024 Mendus AB (“Mendus” or the “Company”) has received written declarations of intent whereby the Company’s major shareholders, holding approximately...
Mendus_Red.png
Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag
March 15, 2024 03:00 ET | Mendus AB
Pressmeddelande Stockholm, Sverige, 15 mars, 2024 Den 8 juni 2023 offentliggjorde Mendus AB (publ) (“Mendus” eller “Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: IMMU), att styrelsen fattat beslut om en...
Mendus_Red.png
The exercise period for warrants of series TO3 commences today
March 15, 2024 03:00 ET | Mendus AB
Press Release Stockholm, Sweden, March 15, 2024 On June 8, 2023, Mendus AB (publ) (“Mendus” or the “Company”), (NASDAQ Stockholm: IMMU), announced that the Board of Directors had resolved on a...
Mendus_Red.png
Mendus ger verksamhetsuppdatering och presenterar utsikter för vididencel-programmet
March 12, 2024 03:00 ET | Mendus AB
Pressmeddelande Stockholm den 12 mars 2024 Data från fas 2-studien ADVANCE II utgör grund för utveckling i sen fas av den ledande produkten vididencel i akut myeloisk...
Mendus_Red.png
Mendus provides business update and outlook for vididencel program
March 12, 2024 03:00 ET | Mendus AB
Press Release Stockholm, Sweden, March 12, 2024 ADVANCE II Phase 2 trial data provide basis for late-stage development of lead product vididencel in acute myeloid leukemiaRegistration trial...
Mendus_Red.png
Mendus medverkar på flera branschkonferenser
February 27, 2024 02:00 ET | Mendus AB
Pressmeddelande Stockholm den 27 februari 2024 Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att...
Mendus_Red.png
Mendus to participate in upcoming industry conferences
February 27, 2024 02:00 ET | Mendus AB
Press release Stockholm, Sweden, February 27, 2024 Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), a biopharmaceutical company focused on immunotherapies targeting tumor recurrence, today announced that it...