Mendus medverkar på flera branschkonferenser


Pressmeddelande

Stockholm den 27 februari 2024


Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att medverka på följande kommande branschkonferenser:


10th annual IO360° Summit

27-29 februari 2024 i New York, USA

Mendus VD Erik Manting kommer att medverka på 10th annual IO360° Summit, en konferens om de senaste framstegen och data inom immunonkologi.

https://io360summit.com/


Bio-Europe Spring

18-20 mars 2024 i Barcelona, Spanien

Mendus VD och affärsutvecklare kommer att medverka på Bio-Europe Spring för bransch- och investerarmöten.

https://informaconnect.com/bioeurope-spring/


Innate Killer Summit 

18-20 mars 2024 i San Diego, USA

Mendus forskningschef Satwinder Kaur Singh kommer att vara experttalare vid Innate Killer Summit där hon kommer att presentera tillämpningen av dendritisk cellbiologi för att ta fram nya immunterapier inom cancer, inklusive Mendus NK-cellsplattform. Presentationen kommer att vara en del av spåret CMC and Process Development som hålls den 19 mars.

https://innate-killer.com/


För mer information, vänligen kontakta
Erik Manting, vd
E-post: ir@mendus.com


Om Mendus AB (publ)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com/

BilagaAttachments

240227 Mendus Conferences Feb March SWE