Mendus presenterar framsteg med NK-cellsprogrammet på Innate Killer Summit


Pressmeddelande

Stockholm den 19 mars 2024


Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att presentera utvecklingen av sitt NK-cellsprogram vid den årliga Innate Killer Cell Summit, en ledande konferens för NK-cellsbaserade terapier.

Mendus forskningschef Satwinder Kaur Singh, PhD, kommer att vara experttalare på 9th Annual Innate Killer Summit som hålls den 18-20 mars i San Diego, CA, USA. Innate Killer Summit är en ledande global konferens som syftar till att ta NK-cellsterapier till klinik. Årets tema för konferensen är "Improve Functionality & Streamlining Manufacture to Realise the Potential of NK Therapies". Dr Singh kommer att presentera forskningsdata som visar användningen av Mendus DCOne-plattform för att expandera så kallade NK-minnesceller, deras fenotypiska och funktionella karaktärisering och de steg som Mendus har tagit för att utveckla en tillverkningsprocess som är lämplig för terapeutiska ändamål. Presentationen kommer att vara en del av spåret CMC and Process Development som hålls idag den 19 mars.

"Efter vår första upptäckt att DCOne-plattformen kan användas för att expandera NK-minnesceller har vi gjort betydande framsteg i den prekliniska valideringen av metoden inklusive tumörcellsdödande experiment. Vi har gjort expansionsprotokollet mer robust och därtill framgångsrikt genomfört de första interna experimenten med tillverkningssystem som är lämpliga för produktion av terapeutiska mängder av NK-minnesceller", säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Mendus. "Vi är därför mycket glada över att presentera vårt NK-cellsprogram vid Innate Killer Summit."

NK-celler (Natural Killer cells), eller naturliga mördarceller, är en del av det medfödda immunförsvaret och utgör en första försvarslinje mot infektioner och tumörceller. Till skillnad från T-celler är NK-celler inte begränsade till enskilda antigener och kan därför erbjuda bredare terapeutiska tillämpningar. De viktigaste utmaningarna för att utveckla NK-cellsterapier är en bättre förståelse av NK-cellernas biologi och tillverkning. NK-minnesceller har överlägsen persistens och förmåga att döda tumörceller och förekomsten av NK-minnesceller är förknippad med förbättrad överlevnad vid blodburna tumörer. NK-minnesceller har därför stora terapeutiska möjligheter, men deras terapeutiska tillämpning är beroende av utvecklingen av tillförlitliga expansionsmetoder.

Mendus har utvecklat en ny metod för att expandera NK-minnesceller från friska donatorer baserad på företagets egenutvecklade DCOne-plattform, som ger en standardiserad källa till celler som kombinerar cancercellsbiologi och dendritisk cellbiologi. Förekomsten av aktiverande ligander på cellytan hos mogna dendritiska celler som härrör från DCOne ger en mekanistisk förklaring till den observerade expansionen av NK-minnesceller med välkarakteriserade molekylära signaturer.


För mer information, vänligen kontakta
Erik Manting, vd
E-post: ir@mendus.com

Om Mendus AB (publ)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com/

BilagaAttachments

240319_Mendus_Innate Killer Summit 2024_SWE