Mendus AB: Mendus to participate in upcoming conferences in September
September 01, 2022 02:00 ET | Mendus AB
Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), a biopharmaceutical company focused on improving survival outcomes for cancer patients with tumor recurrence through cell-based immunotherapies, today announced its...
Mendus AB: Mendus deltar i kommande konferenser i september
September 01, 2022 02:00 ET | Mendus AB
Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännagav idag...
Mendus AB: Mendus AB (publ) interim report April – June 2022
August 26, 2022 02:00 ET | Mendus AB
Progress made throughout the second quarter puts the company in a strong position to deliver meaningful clinical progress in the second half of 2022, with updated survival data from the ADVANCE II...
Mendus AB: Mendus AB (publ) Delårsrapport april – juni 2022
August 26, 2022 02:00 ET | Mendus AB
Under det andra kvartalet har framsteg gjorts som sätter företaget i en stark position för att leverera betydelsefulla kliniska framsteg under andra halvåret 2022, där uppdaterade överlevnadsdata från...
Mendus AB: Mendus announces financing commitments totaling up to SEK 250 million with Van Herk Investments and Negma Group
August 26, 2022 01:00 ET | Mendus AB
Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), a biopharmaceutical company addressing tumor recurrence through cell-based immunotherapies, today announces that it has entered into a binding agreement for a...
Mendus AB: Mendus tillkännager erhållande av finansieringsåtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från Van Herk Investments och Negma Group
August 26, 2022 01:00 ET | Mendus AB
Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännager idag att...
Mendus_Red.png
Mendus AB: Mendus Publishes Preclinical Data Demonstrating Significant Anti-Tumor Synergies of Intratumoral Immune Priming with CTLA-4 Inhibition
July 14, 2022 02:00 ET | Mendus AB
Intratumoral injection of allogeneic pro-inflammatory dendritic cells (“ilixadencel”) substantially and sustainably enhanced an otherwise ineffective systemic anti CTLA-4 treatment in an established...
Mendus AB: Mendus publicerar prekliniska data som visar signifikanta anti-tumorala synergier mellan intratumoral immunaktivering och inhibition av CTLA-4
July 14, 2022 02:00 ET | Mendus AB
Intratumoral injektion av allogena pro-inflammatoriska dendritceller (”ilixadencel”) inducerar en markant ökning av en för övrigt ineffektiv systemisk behandling med anti-CTLA-4 i en etablerad...
Immunicum AB: Immunicum tillkännager Corporate Rebranding och namnbyte till Mendus AB
June 23, 2022 02:58 ET | Immunicum AB
Varumärkestransformationen återspeglar framstegen inom nästa generations cancerimmunterapier, den kommande tillverkningsexpansionen och företagets långsiktiga ambitionerBolagets aktie fortsätter att...
Immunicum AB: Immunicum Announces Corporate Rebranding and Name Change to Mendus AB
June 23, 2022 02:58 ET | Immunicum AB
Rebranding reflects advancing pipeline in next generation cancer immunotherapies, upcoming manufacturing expansion, and long-term corporate aspirationsThe Company’s stock to continue trading under...