ZetaDisplay ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

Malmö, SWEDEN


Utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet från Alpha Acquisition AB (”Alpha Acquisition”) avseende ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”) offentliggjordes den 7 september 2021. Alpha Acquisition äger och kontrollerar cirka 96,05 procent av aktierna och rösterna i ZetaDisplay och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i ZetaDisplay. Acceptfristen för Alpha Acquisitions erbjudande har förlängts till och med den 17 september 2021, för att kvarvarande aktieägare i ZetaDisplay ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

På begäran av Alpha Acquisition kommer styrelsen för ZetaDisplay att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 7 oktober 2021, för val av ny styrelse. Kallelse kommer att offentliggörs separat.

Styrelsen för ZetaDisplay har vidare, på begäran av Alpha Acquisition, beslutat att ansöka om avnotering av ZetaDisplays aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i ZetaDisplays aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att ZetaDisplay erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Malmö, 9 september 2021

För frågor, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
mobil +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
mobil +46 768754177
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 70 000 installationer på mer än 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på ir.zetadisplay.com.

BilagaAttachments

20210909 ZD inleder avnoteringsprocessen och avser att kalla till bolagsstämma