Flere gæster får Tivoli til at opjustere forventningerne til 2021

København V, DENMARK


Tivoli har i sommeren 2021, herunder særligt i sensommeren, haft flere gæster end tidligere forventet, samtidig med at gæsterne i Haven i højere grad har benyttet Havens udbud. På denne baggrund opjusterer Tivoli sine forventninger til 2021.

Tivolis tidligere udmeldte forventninger for 2021 var en omsætning i niveauet 600 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 75-100 mio. kr. Tivoli forventer nu en omsætning i niveauet 650-700 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 65 mio. kr.

”Tivoli har særligt i sensommeren 2021 haft et højere aktivitetsniveau end forventet, bl.a. fordi restriktioner er blevet lettet og fordi gæsterne har taget godt imod de mange nye aktiviteter i Haven”, udtaler adm. direktør Susanne Mørch Koch.

Tivolis forventninger forudsætter, at der ikke kommer nye restriktioner, samtidig med at aktivitetsniveauet fortsat stiger resten af året og derved fortsat kommer tættere på det historiske niveau. I årets fjerde kvartal forventer Tivoli et aktivitetsniveau, som ca. svarer til 75% af det historiske aktivitetsniveau. Der er fortsat stor usikkerhed omkring Tivolis forventninger, herunder særligt i forhold til kompensationen for faste omkostninger, Tivolis aktivitetsniveau og resultatniveau pga. COVID-19.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen                               Susanne Mørch Koch
Bestyrelsesformand                  Adm. direktør

Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk


 

Vedhæftet filAttachments

Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 9 - Tivoli opdaterer sine resultatforventninger