Immunicum utser Lotta Ferm till CFO


Pressmeddelande

26 oktober 2021

Immunicum utser Lotta Ferm till CFO

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att Lotta Ferm utsetts till Chief Financial Officer (CFO) från och med den 1 november 2021. Lotta Ferm har varit interim CFO sedan februari i år och kommer att fortsätta att leda företagets finans- och HR -verksamhet.

"Lotta har sedan hon utnämndes till interim CFO ansvarat för att synkronisera ekonomi-, administrations- och HR -organisationen efter sammanslagningen med DCprime och därmed bidragit till en smidig integration av de båda företagen", säger Erik Manting, CEO på Immunicum. "Lottas omfattande erfarenhet av finansiering och controllerfunktioner kommer att fortsätta att spela en viktig roll för Immunicum och vi är glada över att ha henne som permanent medlem i ledningsgruppen."

"Jag ser fram emot att få fortsätta främja Immunicums finansiella och affärsmässiga mål som tillsammans med våra produktkandidater kommer att stödja etablerandet av en ledande cellbaserad plattform för immunterapi med potential att förändra vården för patienter som genomgår cancerbehandling”, tillägger Lotta Ferm, Immunicums CFO.

Lotta Ferm har varit interim CFO på Immunicum sedan 1 februari 2021. Hon tillför Immunicum nästan 30 års erfarenhet från roller inom finans och ekonomi. Innan Lotta började på Immunicum hade hon ledande befattningar på Doktor24 Healthcare AB och Medivir AB, bolag inom health care och life science. Under de senaste åren har hon varit finansdirektör samt haft ett flertal positioner som chef för finans-och ekonomiavdelningar. Hon har en examen i ekonomi från Högskolan Kristianstad och Växjö Universitet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
Chief Executive Officer
Telephone: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS
Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 72 545 34 74
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR
Sophia Hergenhan & Jacob Verghese
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)
Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

 

Bilaga