Ny verdensrekord: Telenor-ansatte skriver e-læringshistorie

Fornebu, NORWAY(Fornebu, 11. november 2021) Telenor bygger videre på sin ambisjon om å forbli ledende innen kompetanseutvikling for å imøtekomme kunders behov. Nå har selskapets ansatte satt ny verdensrekord i digital læring.

Telenor ASA har satt en ny GUINNESS WORLD RECORDS™ for most users to take an online personal development lesson in 24 hours (flest brukere til å ta et nettkurs i personlig utvikling på 24 timer).

Rekordforsøket startet 27. oktober klokken 07.00 norsk tid, og i løpet av det påfølgende døgnet gjennomførte totalt 4504 Telenor-ansatte nettkurset «Growth Mindset» (tankesett for personlig vekst). Telenor satte verdensrekorden for å demonstrere selskapets satsing på intern kunnskaps- og kompetanseutvikling i møte med den akselererende digitaliseringen av samfunnet.

– Vi er overbeviste om at digitaliseringen vil skape nye muligheter som kan løse dagens og morgendagens globale utfordringer. For at selskaper og industrier skal kunne utnytte det fulle potensialet som ligger i ny digital teknologi må vi legge til rette for at ansatte kan tilegne seg nye og kritiske ferdigheter. Derfor intensiverer vi arbeidet med læring og utvikling av ansatte, slik at vi kan fortsette å være en foregangsfigur innen intern kompetanseutvikling, sier Cecilie Heuch, konserndirektør HR i Telenor ASA.


Kunnskapssøkende: – Gjennom dialog med partnere og andre bransjer, eksperimentering og evaluering av tilbakemeldinger fra ansatte opparbeider vi kunnskap om hvordan best sikre kontinuerlig læring og utvikling for våre ansatte. Det hjelper oss å betjene kundene våre og samfunnene vi er en del av, sier Cecilie Heuch, konserndirektør HR i Telenor ASA.

Økt kreativitet, læring og innovasjon

Kurset som ble valgt for Guinness World Records-forsøket handler om fordelene ved å tilegne seg et growth mindset på jobb og i det private. Dette er en tenkemåte som fremmer endring. Forskning viser at når ledere fremmer et slikt tankesett og skaper et miljø der ansatte føler det er trygt å gjøre feil, øker kreativiteten, læringen og innovasjonskraften hos den enkelte.

– Å ha et growth mindset betyr at du tror kunnskap og ferdigheter kan utvikles over tid. Denne tenkemåten hjelper deg å se på utfordringer som en mulighet for læring fremfor en risiko, samt tørre å prøve noe nytt. Ved å godta at feil og tilbakeslag er en del av læringsprosessen blir det enklere å utvikle og forbedre oss til neste gang, sier Selina Lomholdt, leder for Telenors globale lærings- og utviklingsteam.

Jo Fan Pang i Telenors malaysiske datterselskap Digi var blant de ansatte som utførte kurset. Han sier læringen har fått ham til å utvide sin egen horisont.

– Å gjennomføre kurset var en flott påminnelse om at vi alle burde se på utfordringer som en mulighet, og at det alltid finnes mer enn én måte å løse et problem på. Det er også artig å tenke på at jeg har vært med på å sette en verdensrekord fra hjemmekontoret.


Læringsivrig: Jo Fan Pang, leder for spesialprosjekter i Digi sin forskningsavdeling Digi-X, fullførte Growth Mindset-kurset under verdensrekordforsøket. Dermed bidro han, sammen med mer enn 4500 Telenor-ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Singapore, Myanmar og Malaysia, til at Telenor satte en ny Guinness World Record.

Personaliserer ansattes læringsreiser

Tilbake i 2018 utfordret Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA, alle ansatte til å gjennomføre minst 40 timer med relevant læring hvert år. Initiativet er blitt en stor suksess, og i 2020 gjennomførte ansatte hele 53,5 timer med læring i gjennomsnitt. Selskapet drifter også sin egen digitale læringsportal kalt Telenor Academy.

– Vi ønsker å være et ledende selskap innen kompetanseutvikling av egne ansatte i markedene våre for å sikre at vi forblir et fremtidsrettet selskap. Dette gjør oss i stand til å bygge ferdigheter nødvendig for å ikke bare utnytte potensialet i den akselererende digitale utviklingen, men også drive den, sier Brekke.

I år har Telenor også lansert den egenutviklede læringsplattformen Telenor U, som er bygget opp basert på mange års erfaring med interne læringsprosesser. Den digitale plattformen strukturerer hver enkelt ansattes personlige læringsreise.

– Introduksjonen av Telenor U er en viktig brikke i vårt arbeid med å styrke den interne kompetansen og kunnskapen på tvers av alle våre forretningsenheter. Det vil gjøre oss i stand til å opparbeide nye ferdigheter enda raskere. For å oppsummere: Kontinuerlig læring og ferdighetsbygging forsterker vår evne til å koble kunder til det som betyr mest og styrke samfunnene rundt oss, konkluderer Lomholdt.


Utforsker sammen: Selina Lomholdt og hennes globale lærings- og utviklingsteam organiserte en growth mindset-dag på Telenors hovedkvarter på Fornebu under verdensrekordforsøket den 27. oktober.

Pressekontakt:
Stian Kristoffer Sande, kommunikasjonsrådgiver, Telenor ASA
Stian-kristoffer.sande@telenor.com | +47 975 39 221