Immunicum och PCI Biotech tillkännager förlängning av sitt forskningssamarbete med att utforska nya behandlingar med cancervaccin

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande 

Stockholm 30 november, 2021

Immunicum och PCI Biotech tillkännager förlängning av sitt forskningssamarbete med att utforska nya behandlingar med cancervaccin

Immunicum AB (publ; IMMU.ST), ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av canceråterfall, och PCI Biotech Holding ASA (OSE: PCIB), ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på cancer med en unik teknologi för intracellulärt upptag av antigen via fotokemisk internalisering, tillkännagav idag en förlängning av det nuvarande samarbete.

De bägge företagen forskar gemensamt på möjligheten att övervinna nuvarande hinder inom cancerimmunterapi genom att introducera tumöroberoende immunologiska mål-antigen (immune targets) i tumörens mikromiljö, i kombination med vaccination eller adoptiv immunterapi. Det så kallade tumöroberoende antigenkonceptet, som har uppfunnits av Immunicum, kan dra nytta av PCI Biotechs:s teknologi för fotokemisk internalisering av antigen. Efter positiva resultat från initiala in vitro-experiment, under vilka internaliseringsdelen av kombinationsbehandlingen har optimerats, har företagen beslutat att gå vidare för att utvärdera det nya terapeutiska konceptet i djurmodeller. Medan de första experimenten utfördes av Immunicum, kommer denna ytterligare utvärdering in vivo att utföras av PCI Biotech i deras anläggningar i Oslo.

I en kommentar till tillkännagivandet säger PCI Biotechs VD, Per Walday: ”Resultaten av vårt samarbete är uppmuntrande och stödjer förmågan hos fimaVACCs plattformsteknologin att förstärka immunsvaret. Vi är engagerade i detta samarbete och ser fram emot nästa serie experiment i djurmodeller, som syftar till att generera data som kan bana väg för ett potentiellt gemensamt utvecklingsprogram." 

Erik Manting, VD för Immunicum tillägger: "På Immunicum studerar vi kontinuerligt nya immunterapimetoder för svårbehandlade solida tumörer och vi vill komma förbi begränsningarna hos befintliga cancerterapier. I samarbetet med PCI Biotech kombineras respektive bolags kunskap och teknologibas i syfte att designa potentiella nya terapeutiska koncept. Vi ser fram emot att främja samarbetet genom in vivo-studier som ett viktigt nästa steg." 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com 

INVESTOR RELATIONS 

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-mail: brendan.payne@sternir.com

För Sverige:

Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

Pressfrågor

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 


OM PCI BIOTECH

PCI Biotech är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på utveckling i sena faser samt kommersialisering av nya terapier för behandling av cancer genom sin innovativa teknologiplattform för fotokemisk internalisering (PCI). PCI tillämpas på tre områden mot cancer: fimaCHEM (riktad förbättring av första linjens kemoterapi för behandling av gallgångscancer), fimaVACC (terapeutisk vaccination och immunterapi) och fimaNAC (intracellulär tillförsel av nukleinsyraläkemedel). www.pcibiotech.com

 

BilagaAttachments

20211130_Immunicum_PCI Collaboration_SWE_FINAL