Nexstim Abp:s finansiella information 2022

Helsinki, FINLAND


Företagsmeddelande, Helsingfors, 21.12.2021 kl 14.00 (EET)

Nexstim Abp:s finansiella information 2022

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att publicera finansiell information 2022 enligt följande schema:

Bokslutskommuniké för 2021 och halvårsrapport för perioden juli–december 2021 (H2) publiceras måndagen den 28 februari 2022. Halvårsrapport för perioden januari–juni 2022 (H1) publiceras fredagen den 12 augusti 2022.

Nexstims årsredovisning för 2021 publiceras och även finnas tillgänglig på bolagets webbplats tisdagen den 8 mars 2022.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är torsdagen den 31 mars 2022 kl. 10.00.

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (certified adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

BilagaAttachments

Nexstim_Plc_Company_Announcement_Financial_Information_in_2022_SV_FINAL