Immunicum överför patenträttigheter för modifierat adenovirus till Elicera Therapeutics

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande

Stockholm 5 januari 2022

Immunicum överför patenträttigheter för modifierat adenovirus till Elicera Therapeutics

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av återfall av cancer, meddelade idag att bolaget överför ägandet av patent 9,017,672 B2 till Elicera Therapeutics AB. Patentet är för närvarande utlicensierat till Elicera och omfattar ett modifierat adenovirus som förbättrar genleveransförmågan samt ökar virusets förmåga att döda cancerceller.

Enligt villkoren i avtalet kommer Elicera att bevilja Immunicum en global icke-exklusiv licens att använda den virala vektorn för att märka immunceller eller tumörceller med exogena antigener för terapeutiska ändamål. Alla tidigare avtal mellan företagen relaterade till patentet, inklusive ömsesidiga royalties, har därmed avslutats.

Ersättningen för överföringen av patentet från Immunicum till Elicera utgörs av en förskottsbetalning på 175 000 EUR samt en extra årlig betalning på 25 000 EUR under de kommande tre åren, exklusive potentiella milstolpsbetalningar enligt villkor i avtalet och i samband med ingående av framtida kliniska studier.

"Vi är glada över att kunna göra det möjligt för Elicera att stärka sin patentposition för sitt ledande program samtidigt som vi behåller rättigheterna att använda vektorn för Immunicums egna terapeutiska ändamål", säger Erik Manting, vd på Immunicum. "De finansiella medel som genereras genom denna transaktion kommer ytterligare att stärka vår teknikbas och främja vår produktpipeline." 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com 

INVESTOR RELATIONS 

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-mail: brendan.payne@sternir.com 

För Sverige:

Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com 

PRESSFRÅGOR 

Eva Mulder & Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

 

 

BilagaAttachments

20220105 - Immunicum_Patent transfer Elicera_FINAL_SWE