DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVT 2021 OG HELE ÅRET

Copenhagen, DENMARK


SELSKABSMEDDELELSE NR. 5/2022

KLAR TIL FORTSAT VÆKST I 2022

 • EBITDA steg 19% til DKK 915 mio. i 4. kvartal
 • Flaskehalse i forsyningskæder lettede i kvartalet
 • Første tegn på vækst i passagertal
 • I 2022 forventes EBITDA at stige over 20%
 • Planlagt udbytte på DKK 8,00 pr. aktie

4. KVT. 2021

 • Omsætningen steg 46% til DKK 5,5 mia.
 • Fuld effekt af HSF Logistics Group
 • Passagerresultat forbedret

FORVENTNING 2022

 • EBITDA på DKK 3,9-4,4 mia. (2021: DKK 3,4 mia.)
 • Omsætningsvækst på 23-27%
 • Investeringer på DKK 2,3 mia.

“På trods af Covid-19, Brexit og flaskehalse i forsyningskæder leverede vi et stærkt resultat for 2021. I 2022 sigter vi på at løfte både omsætning og indtjening med mere end 20%,” siger Torben Carlsen, CEO.

Nøgletal
       
 20212020 20212020 
DKK mio.4. kvt.4. kvt. %Hele åretHele året %
       
Omsætning5.4823.76145,7%17.86913.97127,9%
EBITDA før særlige poster915 76918,9%3.411 2.73224,9%
EBIT før særlige poster3092896,7%1.31385853,1%
Resultat før skat og særlige poster25519431,6%1.03558377,4%
Resultat før skat25997167,7%1.069466129,5%


Omsætningen steg 46% til DKK 5,5 mia. drevet af købet af HSF Logistics Group, højere omsætning fra bunkertillæg og en fordobling af passageromsætningen fra et lavt niveau i 4. kvartal 2020. Passageromsætningen forblev dog i 2021 langt under niveauet fra før Covid-19.

EBITDA steg 19% til DKK 915 mio. Det samlede EBITDA for fragt (fragtfærger og logistik) steg 9% til DKK 946 mio. før særlige poster primært som følge af købet af HSF Logistics Group. I kvartalet aftog flaskehalse i forsynings-kæder, og mod kvartalets slutning normaliseredes også de britiske fragtstrømme. Det samlede EBITDA for passager-aktiviteterne i forretningsenhederne Baltic Sea, Channel og Passenger steg DKK 67 mio. til DKK -30 mio.

Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen i 2022 et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie. Derudover planlægger bestyrelsen at udlodde et yderligere udbytte på DKK 4,00 pr. aktie i august 2022.

Forventning 2022
Koncernens omsætning forventes at stige 23-27% i forhold til 2021 som følge af primært helårseffekten af ​​købet af HSF Logistics Group og stigende passager-omsætning. Fragtmængderne forventes også at vokse på de fleste markeder. Koncernens EBITDA før særlige poster forventes at blive i intervallet DKK 3,9-4,4 mia. (2021: DKK 3,4 mia.).

Forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 10.

Se delårsrapporten for 4. kvt 2021 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q4-report-2021

8. februar 2022. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Adgangskode: 69658763# Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications: +45 31 40 34 46


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftede filerAttachments

DFDS_DK_NR_05_08_02_2022_Q4 2021 DFDS_UK_NO_05_08_02_2022_Q4_2021