CLEAN MOTION OM RE:VOLT - SAMARBETSPROJEKTEN I FULL GÅNG. BESTÄLLNINGEN ÖPPNAR I SOMMAR.


Clean Motion har nu startat totalt sex samarbetsprojekt för optimering av Re:volt. Arbetet i projekten har börjat och målet är att rulla ut de första kommersiella testflottorna under hösten. Ytterligare fyra projekt kommer att starta under våren. Projekten innefattar de flesta typiska användningsområdena för stadstransporter och kommer att skapa ett mycket starkt kunderbjudande för den europeiska marknaden. Beställningen av Re:volt öppnar i sommar.

Clean Motion har under hösten 2021 haft dialoger med ett stort antal företag i last-mile segmentet. Syftet har varit att hitta relevanta samarbetspartners för att optimera och färdigställa slutgiltiga versioner av Re:volt för att passa olika användningsområden. Flera av dessa partners är nu på plats och jobbet är i gång. Företagen verkar inom detaljhandel, matleveranser, farmakologi, posthantering och paket.

“Det här är en viktig del i vår arbetsprocess för att anpassa Re:volt för marknaden, då vi vill att fordonet ska få så stort genomslag som möjligt väljer vi att samarbeta med riktiga kunder, i verkliga arbetssituationer.” Säger Christoffer Sveder, kommersiellt ansvarig på Clean Motion.

Christoffer fortsätter; ”Vi kommer att starta ytterligare 4st samarbetsprojekt under våren men därefter bedömer vi att vi har god täckning av tänkbara användningsområden. Dent totala pilotflottan kommer att bli 50-60 fordon. Officiell lansering av Re:volt planeras till sommaren och då kommer vi också att börja ta emot beställningar för leverans under 2023.”

FYRA TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Re:volt kommer att säljas i ett antal konfigurationer anpassade efter olika typer av verksamheter. De kundsamarbeten som genomförs fokuserar på följande områden:

1.   Paket och postleverans
Re:volt för leveranser av mindre paket, och snabba leveranser i stora städer - Många start och stopp med enkel i- och urlastning.
2.   Temperaturkänsliga transporter
Re:volt för temperaturkontrollerade transporter - Fokus på energieffektiv temperaturreglering i transportutrymmet.
3.   Pallfrakt och tyngre gods
Re:volt för leveranser av större paket och lastpallar - Fokus på lastning-/lossning av tyngre gods.
4.   Underhåll och service
Re:volt som servicefordon - Anpassad för park- och fastighetsförvaltning samt hantverkare. Med smart förvaring och integrerad laddning av verktyg.

KOMMERSIELLA PILOTER STARTAR UNDER ANDRA HALVÅRET 2022.
Produktionen av de första flottorna för de kommersiella piloterna startar senare i år. Målet med piloterna är datainsamling och verifiering inför en planerad större utrullning på den europeiska marknaden i början av 2023.

ENORM MARKNAD
Bolaget bedömer att marknaden för lätta och smidiga transportfordon i Europa äntligen är mogen och kommer vara den marknad som leder skiftet inom elektromobilitet för transportsektorn. Enbart sett till befintliga samarbetspartner är det sammanvägda behovet cirka 3 500 fordon den kommande treårsperioden.

Göran Folkesson, VD på Clean Motion; “Potentialen är enorm. Bara i Europa finns cirka 32 miljoner lätta transportfordon och den stora majoriteten av dessa drivs idag med diesel. Med Re:volt förändrar vi bilden av vad ett litet elfordon kan klara av - och kan starta en grön revolution inom stadsleveranser”.

BESTÄLLNING AV RE:VOLT ÖPPNAR I SOMMAR
Clean Motion kommer att börja ta emot beställningar inom Europa under sommaren. Produktion kommer initialt att ske i Trollhättan. Priset kommer ligga på mellan 9 000 och 19 000 EUR beroende på tillval och utförande.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Christoffer Sveder
Director Commercial Operations, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: christoffer@cleanmotion.se

OM CLEAN MOTION AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

OM RE:VOLT
Re:volt – bolagets nästa generation elfordon, speciellt anpassat för godsdistribution i stadsmiljö och laddar sig själv med hjälp av solen. cleanmotion.se/revolt

Bilaga


Revolt solar charged