Clean Motion AB:s företrädesemission tecknades till cirka 397 procent
September 20, 2021 09:30 ET | Clean Motion AB
Utfallet i den fullt garanterade nyemission av units om cirka 25,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i Clean Motion AB:s (publ), (”Clean Motion” eller...
CleanMotion_Zbee_logo.png
Framtidens elfordon behöver inte laddas.
September 08, 2021 09:27 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har ingått ett samarbete med finska Valoe Oyj kring integration av högeffektiva solceller i fordonens tak. ”I en stor del av världen kommer denna lösning att...
CleanMotion_Zbee_logo.png
No need for charging in future electric vehicles.
September 08, 2021 09:27 ET | Clean Motion AB
The Swedish electric vehicle manufacturer Clean Motion has entered a collaboration with Finnish Valoe Oyj on the integration of highly efficient solar cells in the roofs of the vehicles. "In a large...
logo.png
Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd
February 19, 2021 11:50 ET | Sdiptech AB
Pressmeddelande19 februari 2021, 17:50 Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd Sdiptech AB (publ) förvärvar samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd...
logo.png
Sdiptech acquires Rolec Services Ltd and One Stop Europe Ltd
February 19, 2021 11:50 ET | Sdiptech AB
Press release 19 February 2021, 17:50 Sdiptech acquires Rolec Services Ltd and One Stop Europe Ltd As of today, Sdiptech AB (publ) acquires all shares in Rolec Services Ltd and One Stop...
Svensktillverkade poden Zbee godkänd i Sydafrika
January 25, 2019 10:55 ET | Clean Motion AB
Clean Motion fick idag information om att Zbee erhållit typgodkännande i Sydafrika. Vår kund, Green Scooter, ett lokalt entreprenörsdrivet företag i Johannesburg har genomfört ett fullständigt...
The Swedish pod Zbee, road legal in South Africa.
January 25, 2019 10:55 ET | Clean Motion AB
Clean Motion today received information that Zbee received type approval in South Africa. Their customer, Green Scooter, a local entrepreneur-driven company in Johannesburg, has completed a full type...