Svensktillverkade poden Zbee godkänd i Sydafrika

Lerum, SWEDEN


Clean Motion fick idag information om att Zbee erhållit typgodkännande i Sydafrika. Vår kund, Green Scooter, ett lokalt entreprenörsdrivet företag i Johannesburg har genomfört ett fullständigt typgodkännande för import och försäljning av Zbee på den sydafrikanska marknaden. Sydafrika är en införselport till många av de närliggande afrikanska länderna.

Intresset för Zbee är extremt högt i många länder runt om i världen, där den ses som det bästa alternativet för hållbar stadstransport.
Idag blev Zbee typgodkänd som första elektriska trehjulingen i landet genom en lokal entreprenör som köpt och importerat en pod.

Målsättningen på längre sikt är ett licensavtal och en lokal mikrofabrik för Sydafrika och närliggande länder. Först planeras pilot- och verifieringsprojekt med både Zbee och Zbee Cargo i flera steg samt kapitalanskaffning för Green Scooter, en process som kan ta betydande tid. Det finns en stor övertygelse om att den eldrivna poden, Zbee, är framtiden för Afrika och med Sydafrika som potentiell dörröppnare. Det kommer årligen in ungefär 250 000 förbränningsmotordrivna trehjulingar till den afrikanska kontinenten genom Sydafrika.

”Vi börjar nu se att allt fler satsningar faller på plats. Detta är ett av de länder vi låtit en lokal entreprenör undersöka marknadsmöjligheterna en längre tid och där han genom sin entreprenörsanda och kunskap om den lokala marknaden lyckats komma igenom alla godkännandeprocesser”, säger Christoffer Sveder, Marknad och försäljning på Clean Motion.

Christoffer tillägger: ”Det är fantastiskt vad människor som brinner för förändring kan åstadkomma. Att vi nu har en eldsjäl i Sydafrika gör att jag ser väldigt positivt på möjligheterna på den afrikanska marknaden.”

Lerum 2019-01-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Sveder
Marknad och försäljning, Clean Motion AB
Tele: + 4670 611 26 98

Email: christoffer@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se


Bilagor

Zbee, Green Scooter 3 Zbee, Green Scooter 2 Zbee, Green Scooter 1